Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand.

Opgaven

Rammeaftalen omfatter teknisk rådgivning til anlægsprojekter inden for området ”Broer og Konstruktioner” i Københavns Kommune, herunder men ikke begrænset til:

  • Broer
  • Tunneler
  • Andre bygværker
  • Forundersøgelser for broer/tunneler

Rådgivningen kan angå alle faser i projektet fra den indledende rådgivning til og med rådgivning i forbindelse med udførelse. Rådgivningen kan desuden ske i såvel totalrådgivning som delt rådgivning, jf. ABR 18 § 10.

Rådgivningen kan således antage alle de i Teknik- og Miljøforvaltningens Ydelsesbeskrivelsen nævnte ydelser med evt. projektspecifikke tilføjelser, fravigelser og præciseringer.

Renoveringsprojekterne kan i mindre grad indeholde andre fagområder så som højdevarslingsanlæg til broer og tunneler, belægninger, signaler mv. Arkitektbistand kan indgå i projekterne. For opgaver som med et samlet budget over 20 mio. kr. er det et politisk krav at der skal gennemføres bæredygtighedsanalyser og ekstern granskning.

Rådgivningen skal desuden udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kravspecifikationer på VejPladsPark (krav til Anlægsprojekter i København), som findes på: http://www.kk.dk/vejpladspark.  

Materiale

Udbudsbekendtgørelse nr. ENOTICES-ECAS_n00bmyma/2023-015767

Udbudsmaterialet er nedenfor opdelt i dokumenter, der er relevante for hhv. prækvalifikationsfasen og for tilbudsfasen.

Prækvalifikationsfase:

A.     Eventuelle rettelsesblade udsendt i ansøgningsperioden oplyses under Byggeweb nr.        TN366951A

B.     Udbudsbetingelser, del 1, 2, 3 og 5.

C.     Skabelon for European Single Procurement Document (herefter ”ESPD-Skabelon”) som      xml-fil.

D.     Skabelon for konsortieerklæring.

E.      Skabelon for støtteerklæring.

F.      Referenceliste

Tilbudsfase:

G.     Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsperioden.

H.     Udbudsbetingelser, del 1, 2, 4 og 5.

I.     Rammeaftalen med tilhørende bilag A-D:

  • Bilag A – Arbejdsklausul
  • Bilag B – Leverandørens samfundsansvar (CSR) 
  • Bilag C – Ekstern granskning  
  • Bilag D – Tro- og loveerklæring om tilhørsforhold til russiske enheder eller personer 

J.     Paradigme for miniudbudsbetingelser

K.      Tilbudsformular (TBL)

L.      Miniudbud Paradigme ATR

M.    Miniudbud paradigme for Ydelsesbeskrivelse

N.    Bestillingsseddel

Bemærk at der løbende kan blive uploadet flere dokumenter i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Ansøgere opfordres på baggrund heraf i ansøgningsperioden til at holde sig opdateret under Byggeweb nr. TN366951A

Dokumenterne i forbindelse med offentliggørelsen kan downloades via boksen i højre kolonne.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen om prækvalifikation skal være uploadet på Byggeweb senest den 01.03.2023, kl. 12:00.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top