Hovedentreprise – Nordvestpassagen – Konstruktioner

Opgaven

Arbejdet omfatter etablering af en underføring under S-banen ved Mimersparken for at styrke forbindelsen mellem Bispebjerg og Nørrebro og fremme adgangsvejene for fodgængere og cyklister mellem bydelene. Mimersparken skal reetableres med nyt stisystem for både gående og cyklende. Som en del af entreprisen udføres skybrudsprojektet Mimersparken, hvilket medfører at dele af cykel- og gangforbindelsen Nordvestpassagen samt de tilstødende opholdsarealer og stier skal anvendes til opmagasinering af regnvand under skybrud.

Materiale

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt på Byggeweb på https://www.rib-software.dk/udbudsportal under følgende projektnavn og nr.: Nordvestpassagen – Konstruktioner, Byggeweb nr. TN979218.

Hvis tilbudsgiver ønsker support til, hvordan Byggeweb fungerer, henviser TMF til https://www.rib-software.dk/support/.

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være uploadet på Byggeweb senest torsdag den 17.06.2021, kl. 12.00.

Se den originale nyhed fra Københavns Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen