Se byrådsmødet 23. marts 2020

Byrådsmøde, 23. Marts

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Se byrådsmødet 23. marts 2020

På grund af situationen omkring coronavirus blev byrådsmødet mandag den 23. marts 2020 afholdt online. Du kan se en optagelse af byrådsmødet herunder.


Indhold:

00:00:08 Borgmester Pernille Beckmann byder velkommen.

00:00:28 Punkt 8: Borgmesteren orienterer.

00:05:35 Punkt 9: Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen.

00:22:15 Punkt 10: Drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020.

00:25:49 Punkt 11: Godkendelse af konvertering samt vedståelse af kommunal garanti.

00:26:21 Punkt 12: Godkendelse af konvertering samt vedståelse af kommunal garanti, Sydkystens Boligselskab, afdeling Greveflex.

00:26:51 Punkt 13: Godkendelse af optagelse af nyt lån til renovering af tag samt garantistillelse, – Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 61, Askerød.

00:27:52 Punkt 14: Mindreindtægt ved overgangsordning i nyttehaver.

00:34:45 Punkt 15: Arbejdet med politikker – prioritering af effektmål 2020 og frem.

00:40:45 Punkt 16: Arbejdet med politikker – opfølgning på effekt- og resultatmål til februarmøderne 2020.

00:42:17 Punkt 17: Opera Hedeland – egnsteateraftale 2021-2024.

00:43:24 Punkt 18: Modtagelse af gave til kommunen – Langagergård Plejecenter.

00:47:28 Punkt 19: Frigivelse af midler til implementering af ny lovgivning i jobcentret.

00:49:36 Punkt 20: Befolkningsprognose 2020.

00:54:05 Punkt 21: Boligprognose 2020: Byggemuligheder 2020-2031.

01:00:36 Punkt 22: Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019.

01:03:03 Punkt 23: Samarbejdsaftale om Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland – Budgetforlig for 2020-2023.

01:08:47 Punkt 24: Fasanvej 1 – etagebyggeri.

01:11:47 Punkt 25: Østre Strandvej 1 – etagebyggeri.

01:12:35 Punkt 26: Hundige Strandvej 208 – lejligheder på 1. sal.

01:13:26 Punkt 27: Frigivelse af midler til “Flere skal med 2”.

01:16:58 Punkt 28: Bevilling til sygefraværsprojekt.

01:18:18 Punkt 29: Beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2020 for Greve Spildevand A/S.

01:19:31 Punkt 30: Optag af projektmidler til “Ung i balance” i 2020-2022.

01:21:26 Punkt 31: Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020.

01:23:50 Punkt 32: Strandskolen – Mulige scenarier for idræt.

01:53:43 Punkt 33: Daginstitution på Jerismosevej 95 – Frigivelse af anlægsbevilling.

01:54:36 Punkt 34: Ændring af lejekontrakt for hjemmeplejeleverandør Altiden.

01:55:02 Punkt 35: Tuneudvalgets fremtid.

02:08:18 Punkt 36: Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.

02:08:58 Punkt 37: Klage til Byrådet fra Den Arabiske kulturelle forening om flytning af aktiviteter.

02:09:19 Punkt 38: Plan for affaldsindsamlingsdag.

02:10:40 Punkt 39: Kapitalforvaltning 2020.

02:13:25 Punkt 40: Budget 2021-24 – Opsamling på drøftelser – Budget 2021.

02:14:53 Punkt 41: Borgermøde på Facebook vedrørende placering af plejecenter.

02:32:25 Punkt 42: Afsætning af pulje til Coronatiltag

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen