Sådan er de nye regler for flexhandicap

Sådan er de nye regler for flexhandicap

Byrådet i Greve vedtog på seneste byrådsmøde en ny kvalitetsstandard for ordningen flexhandicap.

Greve Kommune oplever i øjeblikket ekstra stor efterspørgsel på kørselsordningen flexhandicap. Det har kommunen nu brugt som anledning til at lave en kvalitetsstandard for ordningen. Standarden beskriver både kriterierne for at blive visiteret til ordningen og for tildeling af ekstrature.

For at blive visiteret skal man opfylde følgende to kriterier i kvalitetsstandarden:

1. Borgere der har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendigt.

2. Borgere der er blinde eller hvis syn ligger indenfor blindeområdet.

Visiterede borgere har desuden mulighed for at ansøge om ekstrature, som bliver tildelt efter følgende kriterier:

1. Der er tale om et kørselsbehov, der ikke kan dækkes af andre offentlige kørselsordninger som eksempelvis omsorgskørsel.

2. Kørslen skal bruges til at deltage i en sundhedsfremmende aktivitet, herunder træning der kan siges at være afgørende for borgerens fortsatte evne til selvstændigt at mestre egen hverdag.

3. Det øgede kørselsbehov er pludseligt opstået eller har ikke kunnet været undgået ved bedre disponering af de allerede tildelte ture.

Greve Kommune havde i 2016 afsat 1,7 millioner kroner til flexhandicap. De forventer en større udgift i 2017 som følge af den øgede efterspørgsel.

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen