Greveborgerne skal sortere affaldet endnu mere

Skraldebil

Efter nytår skal skraldebilerne hente ti forskellige typer affald hos Greveborgerne.

Greveborgerne skal sortere affaldet endnu mere

Efter nytår skal borgerne i Greve Kommune sortere affaldet endnu mere. Det har Folketinget besluttet, og i går vedtog byrådet i Greve, hvordan det skal ske lokalt. 

Efter nytår skal Greveborgerne sortere i fire nye ekstra affaldstyper. Det er tekstiler, mad- og drikkekartoner, småt metal og farligt affald. 

I hele Danmark går man over til at sortere affaldet i de samme ti affaldstyper, og dermed bliver det ens for alle og lettere at sorterer affaldet uanset, hvor man er, hvilket skal øge genanvendelsen og dermed beskytte klimaet. 

Ens ordning for hele Danmark 
Formand for Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Mortan Martinsson er godt tilfreds med, at affaldssorteringen nu blive ens over hele landet i stedet for, at hver eneste kommune tidligere har skullet opfinde sin egen affaldshåndtering. 

“Det giver god mening at gøre det ens overalt. Vi fik jo en ny affaldsordning sidste år, og den har Greveborgerne taget til sig, kan vi se på tallene for genanvendelse. Der bliver virkelig sorteret ihærdigt rundt omkring i hjemmene. Nu skal ordningen så udvides endnu mere, men jeg er overbevist om, at vi finder ud af det”, siger Mortan Martinsson. 

Sådan ser den nye ordning ud 
I dag har alle boliger med egne beholdere en obligatorisk beholder til mad- og restaffald og en til papir og glas. Derudover har alle haft mulighed for at bestille ekstra beholdere til plast og til pap. I den nye ordning bliver alle fire beholdere obligatoriske, og beholderen til plast skal fremover bruges til en blanding af både plast, småt metal og mad- og drikkekartoner, der efterfølgende bliver adskilt på et sorteringsanlæg.   
Tekstil vil blive indsamlet i klare sække, og alle vil få udleveret en plastkasse til indsamling af farligt affald. 

For borgere i boliger med fælles affaldsløsninger vil den nye ordning betyde, at de skal sortere småt metal og mad- og drikkekartoner i containeren til plast. Dem, der ikke i forvejen har et miljøskab til farligt affald, vil enten få et opsat eller modtage en plastkasse til indsamlingen af det farlige affald.

Mere sortering koster også yderligere 
KLAR Forsyning, der står for at drive affaldsordningen i Greve Kommune, understreger, at man med den ordning, der blev indført i maj 2020, allerede har taget et stort skridt i retningen af at kunne opfylde de nye krav til affaldssortering.

Teknisk direktør i KLAR Forsyning, Jesper Koziara, understreger, at Greveborgerne allerede er langt med den nuværende ordning, men at det vil koste noget ekstra at komme helt i mål: 
 
“Vi kan desværre ikke komme udenom, at det koster mere, når vores folk skal hente flere forskellige affaldstyper, men vi har lagt vægt på at præsentere en løsning, der giver den mindste stigning i prisen og den højeste stigning i genanvendelsesprocenten, og jeg synes, at det er en rigtig god ordning, som Greve Byråd nu har vedtaget”, siger han.  
 
Den endelige gebyrstigning for den nye ordning vedtages sammen med budgettet for 2022, hvilket sker i løbet af efteråret 2021. 

Fakta

  • I juni 2020 blev der i Folketinget indgået en bred politiske aftale om “Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Et af fokusområderne i aftalen omhandler øget og strømlinet affaldssortering hos husstandene i alle landets kommuner.
  • Ændringen træder officielt i kraft 1. juli 2021.
  • Greve Kommune har dog fået dispensation til først at overgå til den nye ordning 1. januar 2022. Det er sket for at tage hensyn til de kontrakter, som allerede er indgået og samtidig for at give tid til implementeringen.

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen