Coronavirus: Sådan gør vi i Greve Kommune

Corona 16 9

Coronavirus: Sådan gør vi i Greve Kommune

Her kan du få et overblik over, hvordan Greve Kommune håndterer coronavirus. Siden bliver løbende opdateret.

Greve Kommune følger myndighedernes anbefalinger.

Derfor har vi lukket ned for al unødvendig aktivitet, ligesom vi har lukket en række bygninger.

Det omfatter blandt andet skoler, daginstitutioner, jobcenter, kultur- og fritidstilbud og hovedparten af administrative funktioner.

Rådhuset er også lukket. Foreløbigt til og med mandag den 13. april 2020.

Du kan dog fortsat komme i kontakt med kommunen og forvaltningerne. Læs mere i listen herunder. Listen er inddelt i emner og sorteret alfabetisk.

Alle private husstande får hentet affald og genanvendelige materialer som normalt, og implementeringen af den nye affaldsordning fortsætter.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 – 20. Der er dog adgangsbegrænsning og en række forholdsregler, vi skal overholde. Det betyder følgende:

 • På lige datoer er kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal.
 • På ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.
 • På åbningsdagen d. 31. marts er det undtagelsesvis kun biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april.
 • Der bliver maksimalt lukket 20 biler ind på pladsen ad gangen.
 • Vi skal medbringe egne koste og skovle, da de er fjernet fra pladsen.
 • Vi skal sortere affald hjemmefra, så besøget går hurtigt.
 • Vi skal følge myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand.

Læs meget mere på KLAR Forsyning.

Akuttilbuddet er åbent telefonisk alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Biblioteker er lukket. Men der er skruet op for antallet af lån af elektroniske bøger. Tidligere kunne man låne fire bøger pr. måned, nu kan man låne otte bøger pr. låner pr. måned.

Alle arrangementer i marts måned på Greve Bibliotek og lokalbibliotekerne i Karlslunde og Tune er aflyst for at undgå coronasmitte. Alle købte billetter bliver refunderet eller kan bruges senere, hvis arrangementet udskydes.

Læs mere på www.grevebibliotek.dk

Alle borgerhuse er lukket.

Du kan kontakte Borgerservice her:

Tlf. 43 97 97 97
Mandag – torsdag: 9.00 – 13.00
Fredag: 9.00 – 12.00

Du kan også skrive til Greve Kommune.

Nødberedskab i Borgerservice

Borgerservice har aflyst alle aftaler de kommende uger, men har oprettet et nødberedskab.

Du kan ringe til 43 97 97 97, hvis du har brug for akut livsvigtig hjælp.

Alle institutionerne og botilbud på socialområdet i Center for Job & Socialservice er fortsat åbne, og borgerne modtager den nødvendige støtte og hjælp.

For alle botilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) og Bostedet Vangeleddet er der indført besøgsforbud, læs mere her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/215

Byrådsmødet mandag den 23. marts blev gennemført online med et it-program, som hedder zoom. Derfor kunne vi ikke tilbyde almindelig spørgetid eller mulighed for at være tilskuer.

Du kan se byrådsmødet her: greve.dk/politikonline.

Alle daginstitutioner holder nødåbent for børn, der ikke kan være derhjemme.

Greve Kommune anvender ministeriets 3 kriterier for hvilke familier, der kan indgå i nødpasningen. De tre kriterier er:

 1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Læs mere om de tre kriterier:

Børne- og Undervisningsministeriet: Nødpasning, undervisning, SU, generelt om prøver og forældre, børn og legeaftaler

Vi har et nødberedskab i Familierådgivningen, som tager sig af uopsættelige henvendelser.

Alle møder er foreløbig aflyst.

Familierådgiverne kan dog forsat kontaktes.

Vil du lave underretninger er det altid en mulighed og pligt. 

Læs mere på greve.dk/underretning

Er du ansat i fleksjob, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden.

Har du fleksjobansatte er de i lighed med ordinært ansatte omfattet af reglerne om lønkompensation og arbejdsfordeling.

Du kan se mere information på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via følgende link STAR fleksjob og Erhvervsstyrelsens på følgende link Lønkompensation Erhvervsstyrelsen.

Under lukningen af skolerne tilbydes alle elever fra 0.-10.klasse nødundervisning.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elev og klasses behov og niveau.

Du skal henvende dig direkte til dit barns lærere eller skole hvis du har spørgsmål vedr. nødundervisningen.

Nødpasning
Alle skoler holder nødåbent for børn, der ikke kan være derhjemme.

Greve Kommune anvender ministeriets 3 kriterier for hvilke familier, der kan indgå i nødpasningen. De tre kriterier er:

 1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Læs mere om de tre kriterier:

Børne- og Undervisningsministeriet: Nødpasning, undervisning, SU, generelt om prøver og forældre, børn og legeaftaler

Flere pårørende til ældre hjælper nu med indkøb og rengøring for at aflaste kommunens medarbejdere.

På Røde Kors hjemmeside kan man melde sig, hvis man vil være frivillig eller hvis man har brug for hjælp fra frivillige i forbindelse med coronaepidemien.

På FrivilligCenter Greves hjemmeside kan du finde mange flere forskellige frivillige hjælpemuligheder, herunder diverse telefonrådgivninger og gratis psykologhjælp. Siden opdateres løbende.

Hvis du selv har lyst til at yde en frivillig indsats, kan du kontakte frivilligcentret her: Send Digital Post

Alle gruppeaktiviteter er aflyst til og med 13. april 2020 og individuelle samtaler gennemføres fortsat, men pr. telefon.

Alle borgere med medicinsk behov kan fortsat møde op og få deres ydelse. Dog følges alle anvisninger og hygiejneforhold nøje i forbindelse med medicinudlevering.

Der foretages en individuel faglig vurdering af rådgivnings- og behandlingsbehov, hvorefter borgere med akut medicinsk behandlingsbehov bliver indskrevet direkte til behandling i Greve Rusmiddelcenter.

Greve Rusmiddelcenter modtager fortsat alle typer henvendelser på tlf. 21 36 22 77.

Vi har udvidet kapaciteten på Hedebo Rehabiliteringscenter, så vi kan lave op til 65 sengepladser til syge borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet.

Alle indendørs og udendørs idrætsanlæg er lukket

KL har besluttet, at kommunen fortsat skal behandle indrejse.

Kommer du fra en af de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne), skal du medbringe dit pas.

Kommer du fra EU-/EØS-lande og tredjelands lande, skal du medbringe opholdstilladelse. Opholdstilladelsen må højst være 6 måneder gammel. Du skal også medbringe dit pas.

Du skal kontakte Borgerservice først pr. telefon. Vær opmærksom på, at du først må møde op i Borgerservice, når din karantæne på 14 dage er overstået.

Du finder kontaktinfo her.

Jobcentret holder lukket som følge af COVID-19. Det er derfor ikke muligt at møde fysisk op i jobcentret, Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT) og på Rådhuset i perioden til og med den 13. april 2020.

Du kan stadig fortsætte i dit virksomhedsrettet forløb (virksomhedspraktik og nytteindsats) efter gældende regler, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det. Hvis du aftaler med din arbejdsgiver, at du ikke møder i aktiveringsperioden, vil det ikke påvirke dit forsørgelsesgrundlag

Er du i job med løntilskud (offentlig eller privat virksomhed), skånejob, fleksjob, voksenelev – og lærling, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden.

Alle møder og øvrige aktive aktiveringstilbud er suspenderet som følge af COVID-19.

Du kan opleve at jobcentret kontakter dig, hvis det er afgørende for dit forløb. Er du indkaldt til samtale skal du ikke møde. Det vil ikke få økonomiske konsekvenser for dig. 

Vi behandler fortsat ansøgninger om kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge med mere.

Har du brug for at ansøge om en ydelse, skal du gøre det via selvbetjening https://www.greve.dk/borger/arbejde-og-ledighed/

Har du akut behov for at kontakte jobcentret, er der oprettet et nødberedskab, som du kan kontakte her: Send Digital Post

Alle klubber er lukket. Der er dog etableret nødpasning i klub Havanna.

Alle afdelinger på rådhuset er lukket for borgerhenvendelser. Du kan dog ringe og skrive – se kontaktinfo her.

Politiet har besluttet, at kørekort til bus, lastbil samt erhverv, der udløber i perioden 1. marts 2020 til og med 30. april 2020, bliver administrativt forlænget frem til og med den 31. august 2020.

De, der har et kørekort, som udløber i denne periode, skal selv oplyse den administrative forlængelse til Politiet, hvis de bliver stoppet. Det gælder KUN for dem, som kører i Danmark. De, som kører i udlandet, skal kontakte Borgerservice pr. telefon.

Fornyelse af kørekort til personbiler, der ikke kan vente med at blive fornyet efter den 29. marts 2020, skal kontakte Borgerservice.

Du finder kontaktinfo her.

MiljøCenter Greve har nu åbent alle ugens dage fra klokken 9 – 20. Der er dog adgangsbegrænsning og en række forholdsregler, vi skal overholde. Det betyder følgende:

 • På lige datoer er kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal.
 • På ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.
 • På åbningsdagen d. 31. marts er det undtagelsesvis kun biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april.
 • Der bliver maksimalt lukket 20 biler ind på pladsen ad gangen.
 • Vi skal medbringe egne koste og skovle, da de er fjernet fra pladsen.
 • Vi skal sortere affald hjemmefra, så besøget går hurtigt.
 • Vi skal følge myndighedernes generelle anbefalinger om at holde afstand.

Læs meget mere på KLAR Forsyning.

Alle museer er lukket.

KL har besluttet, at kommunen fortsat skal udstede NemID, hvor det ikke kan vente til Rådhuset åbner normalt op igen. Du skal kontakte Borgerservice først pr. telefon.

Du finder kontaktinfo her.

Alle daginstitutioner, skoler og specialskoler holder nødåbent for børn, der ikke kan være derhjemme.

Du skal henvende dig direkte til dit barns dagtilbud, skole eller SFO, hvis du ønsker nødpasning, eller har spørgsmål vedrørende nødpasning og nødundervisning.

Greve Kommune anvender Børne- og Undervisningsministeriet tre kriterier for hvilke familier, der kan indgå i nødpasningen. De tre kriterier er:

 1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Læs mere om de tre kriterier:

Børne- og Undervisningsministeriet: Nødpasning, undervisning, SU, generelt om prøver og forældre, børn og legeaftaler

I påsken tilbyder Greve Kommune tilbyder nødpasning i aften- og nattetimer samt weekend og helligdage for de familier, hvor forældrene kaldes ekstraordinært på arbejde i aften- og nattetimer i sundhedssektoren eller lignende samfundskritiske funktioner. 

Tilbuddet gælder de tilfælde, hvor øvrige pasningsmuligheder (familie og venner) ikke har kunnet løse udfordringen.

Denne nødpasning har åbent alle døgnets timer for 0-9 årige, og den gælder udover den øvrige nødpasning, som finder sted i alle dagtilbud/skoler.

Nødpasning uden for almindelig åbningstid bliver samlet i én daginstitution i kommunen for alle i alderen 0-9 år. Det vil ikke være muligt at tilbyde, at der følger en kendt voksen med fra barnets nuværende institution.

Hvis I har behov for nødpasning af jeres barn af denne karakter, skal I skrive til Mette Harder, Center for Dagtilbud og Skoler på emailadressen mha@greve.dk

I skal senest dagen før kl 12.00 give besked om behov for pasning og meget gerne længere tid før, da der skal kaldes personale på arbejde.

Det vil være Center for Dagtilbud og Skoler, som vurderer, hvorvidt det vil være muligt at tilbyde nødpasning.

For at vurdere dit behov for nødpasning vil Center for Dagtilbud og Skoler blandt andet bede om dokumentation fra din arbejdsgiver for, at du og din eventuelle partner begge er indkaldt til at varetage kritiske funktioner i aften- og nattetimer.

KL har besluttet, at kommunen fortsat skal udstede pas, hvor det ikke kan vente til Rådhuset åbner normalt op igen. Du skal kontakte Borgerservice først pr. telefon.

Du finder kontaktinfo her.

Alle plejecentre er lukket for besøg udefra. Det vil sige, at pårørende som udgangspunkt ikke længere bør komme på plejecentrene. 

Borgere får fortsat socialpædagogisk støtte, men alle gruppeaktiviteter er aflyst til og med 13. april 2020. Individuelle samtaler gennemføres pr. telefon

Støttekontaktpersoner kan kontaktes telefonisk. De har undtagelsesvis mulighed for at mødes og gå en tur med borgerne.

Akuttilbuddet er åbent telefonisk alle ugens dage i tidsrummet kl. 15.00-08.00 på tlf. 29 37 68 49.

Alle skoler holder lukket i påskeferien inkl. de tre dage før påske.

Der etableres nødpasning i dagtilbud, SFO’er og klub Havanna de tre dage før påske.

Du skal henvende dig direkte til dit barns dagtilbud, SFO eller til Havanna, hvis du har behov for nødpasning i de tre dage før påske.

Det er vigtigt, at du har afsøgt alle andre pasningsmuligheder.

Hvis du har brug for at anmelde rotter eller tegn på rotter, skal du være opmærksom på, at vi har lavet nye retningslinjer for at undgå, at du og rottebekæmperen smitter hinanden med coronavirus.

Du kan læse om vilkårene her: Anmeld rotter

Rådgiverteamet arbejder fortsat på følgende områder:

 • Krisecentre, herberg, og forsorgshjem
 • Udskrivning af psykiatrisk patienter
 • Akut husvilde
 • Botilbud §§ 107 og 108

Du kan kontakte Rådgiverteamet via Greve Kommunes kontaktcenter på tlf. 43 97 97 97 mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9.00-13.00 og fredag kl. 9.00-12.00.

Alle afdelinger på rådhuset er lukket for borgerhenvendelser. Der er dog et nødberedskab, og du finder kontaktinfo her.

Under lukningen af skolerne tilbydes alle elever fra 0.-10.klasse nødundervisning.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elev og klasses behov og niveau.

Du skal henvende dig direkte til dit barns lærere eller skole hvis du har spørgsmål vedr. nødundervisningen.

Nødpasning
Alle specialskoler holder nødåbent for børn, der ikke kan være derhjemme.

Greve Kommune anvender ministeriets 3 kriterier for hvilke familier, der kan indgå i nødpasningen. De tre kriterier er:

 1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Læs mere om de tre kriterier:

Børne- og Undervisningsministeriet: Nødpasning, undervisning, SU, generelt om prøver og forældre, børn og legeaftaler

Sundhedsplejen er på nødberedskab, men familier med nyfødte bliver ringet op af sundhedsplejersken 3-5 dage efter fødslen og får desuden tilbudt en konsultation på Greve Videncenter, så de får en god start på livet.

Hvis man har en aftale om besøg af sundhedsplejersken derhjemme, bliver man ringet op i stedet for.

Alle gruppeaktiviteter er aflyst.

Tandplejen holder åbent for behandling af akut tandpine, akutte tandskader, gener fra bøjler og behandlinger, både på Tandreguleringen og Cariesafdelingen, der ikke kan udsættes.

Almindelig tandbehandling og kontrol af bøjler er aflyst.

Læs mere: Tandplejens corona-forhold

Du kan altid sende en besked via Digital Post til Teknik & Miljø og så vil henvendelsen blive fordelt til den rette fagperson.

Er du borger:
Send Digital Post

Er du virksomhed:
Send Digital Post

Du kan også ringe på følgende numre:

Byggesag, BBR og matrikulære sager
Tlf. 43 97 38 71
Hverdage kl. 9-11 (onsdag lukket) og torsdag tillige åbent kl. 15-16.

Miljø
Tlf. 43 97 94 48
Hverdage kl. 9-11 (onsdag lukket) og torsdag tillige åbent kl. 15-16.

Vej og Landskab
Tlf. 43 97 94 00
Hverdage kl. 9-11 (onsdag lukket) og torsdag tillige åbent kl. 15-16.

Træningsenheden er lukket, og borgere i genoptræningsforløb er blevet kontaktet eller bliver kontaktet pr telefon eller e-Boks.

Læs mere her om genoptræning under coronakrisen.

Træning i samarbejde med foreningslivet er lukket.

Ungecentret holder lukket som følge af COVID-19.

Det er derfor ikke muligt at møde fysisk op i Ungecentret, Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT) og på Rådhuset i perioden til og med den 13. april 2020. Møder og aktiviteter er sat på pause i lukkeperioden.

Vi har sat et nødberedskab op, så du, hvis du er ung uden uddannelse og under 30 år, fortsat kan kontakte Ungecentret telefonisk og pr. mail. Er du forældre til en ung mellem 15 og 18 år, er du ligeledes fortsat velkommen til at kontakte os for råd og vejledning omkring din datter/søns uddannelse/job. Læs mere om Ungecentret

Kontakt:

Du kan kontakte Ungecentret pr. mail på Digital Post eller pr. telefon via Rådhusets hovednummer: 43 97 97 97 – mandag til torsdag kl. 9.00-13.00 og fredag kl. 9.00-12.00.

Du kan stadig fortsætte i dit virksomhedsrettet forløb (virksomhedspraktik og nytteindsats) efter gældende regler, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det. Hvis du aftaler med din arbejdsgiver, at du ikke møder i aktiveringsperioden, vil det ikke påvirke dit forsørgelsesgrundlag

Er du i job med løntilskud (offentlig eller privat virksomhed), skånejob, fleksjob, voksenelev – og lærling, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden.

Alle møder og øvrige aktive aktiveringstilbud er suspenderet som følge af COVID-19.

Mange virksomheder har lige nu spørgsmål til, hvordan de skal gøre, hvis de skal ændre arbejdsfordeling, varsle eller lave andre ændringer.

De virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på 72 200 350 eller tjekke styrelsens hjemmeside.

Byrådet har nu besluttet, at leverandører til Greve Kommune får betaling for deres ydelser meget hurtigere end de normale 30 dage. Den hurtige betaling skal øge likviditeten hos erhvervslivet og dermed være en hjælpende hånd i krisen.

Læs mere: Coronahjælp: Kommunen betaler private virksomheder straks.

Som virksomhedsleder har du måske spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til ændrede arbejdsfordeling, varslinger eller andre ændringer i forbindelse med Corona.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor oprettet en landsdækkende hotline som du kan kontakte på tlf. 72 200 350 alle hverdage fra kl. 8.00 til 16.00. Du kan også læse mere på styrelsens hjemmeside.

Har du spørgsmål til de nye hjælpepakker og lønkompensation, kan du finde mere information på Virksomhedsguiden

Har du i øvrigt spørgsmål omkring borgere i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob m.m., kan du kontakte vores nødberedskab på Digital Post  eller tlf. 43 97 80 80 mandag til torsdag kl. 9.00-13.00 og fredag kl. 9.00-12.00.

Visitationen i Center for Sundhed & Pleje kan kontaktes på tlf. 43 97 97 97 mandag – fredag kl. 9.00 – 12.00.

Film: Myndighedernes retningslinjer for coronavirus

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen