Stort fokus på børn og unges trivsel efter corona-nedlukning og genåbning | Nyheder

Dagtilbud, skoler og fritidstilbud blev lukket ned mandag d. 16. marts 2020 som følge af coronavirus i Danmark. Torsdag d. 16. april 2020 tog Fredericia Kommune hul på den gradvise og kontrollerede genåbning, så de mindre børn kunne vende tilbage til dagpleje og daginstitutioner, og børnene fra 0-5. klasse kunne komme tilbage til skole og fritidstilbud.

Der har været rigtig mange retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen omkring genåbningen, som er blevet fulgt flot op af personalet. Børnene er blevet spredt over flere kvadratmeter, og flere personaleressourcer er tilført – specielt på dagtilbudsområdet.

“Vi har opstillet telte på legepladserne og oprettet en særlig jobbank, så vores dagtilbud og skoler har kunnet leve op til Sundhedsstyrelsens vejledninger. Selvom de små børn i dagplejen og i daginstitutionerne er kommet tilbage til en lidt anderledes hverdag, er vores indtryk, at der er god plads til, at børnene kan være børn,” udtaler Pernelle Jensen, medlem af Børne- og Skoleudvalget.

De yngste elever fra 0.-5.klasse mødes nu dagligt med klassekammerater, pædagoger og lærere, mens de ældste elever fra 6. klasse og op stadig modtager fjernundervisning. Eleverne i 0-5. klasse er rigtig glade for at vende tilbage til deres skole. De har fået flere kvadratmeter både ude og inde, da eleverne er blevet fordelt ud på alle klasseværelser og udearealer på skolen, så der er god mulighed for at holde afstand til hinanden.

Børne- og Skoleudvalget har sat fokus på de ældste elever i folkeskolen, som fortsat skal modtage undervisning hjemme. Efter 7 uger med fjernundervisning er det vigtigt for udvalget, at undervisningen udvikler sig endnu mere og fortsætter med at være interessant for eleverne.

”Det er hårdt for vores unge mennesker, at de ikke kan mødes med hinanden, som de plejer, men det er vores ansvar, at de så i det mindste får nødundervisning hjemme, hvor de fortsat samarbejder med klassekammerater og kommer ud og rører sig. Vi har set mange gode eksempler på, hvordan vores pædagoger og lærere gør en stor indsats for at tilrettelægge en varieret fjernundervisning, der både foregår bag skærmen, men som også tager eleverne ud i naturen. Det er rigtig dejligt at opleve, men vi hører også om elever, der gerne vil udfordres noget mere, keder sig, savner at samarbejde noget mere. Derfor bliver der i den kommende tid lavet tiltag for alle elever – både dem der savner flere udfordringer, og dem der har brug for ekstra motivation efter mange uger med undervisning derhjemme”, fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

For afgangseleverne i 9. og 10. klasse er der en ekstra dimension i nedlukningen – nemlig at sidste skoledag og det festlige farvel til folkeskolen ikke kan afvikles efter traditionerne.

”Normalt samles de mange afgangselever på skolerne og derefter ved Ungdommens Hus på sidste skoledag i slutningen af maj. En festlig dag med udklædning, karamelkast, vandpistoler og ikke mindst fodboldkampe mod lærerne. Alt dette er desværre ikke muligt i år. Vi håber dog, at vi alligevel kan få lov til at planlægge en eller anden form for sjov afslutning i juni med eleverne og deres forældre. Vi afventer i spænding de kommende udmeldinger omkring forsamlingsforbud m.m., så der måske kan arrangeres en form for afslutning”, udtaler Susanne Bjerregaard Mørck, medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Udsatte børn og unge i fokus
Der er en gruppe af særligt udsatte og sårbare børn og unge, som der fra starten af corona-perioden har været ekstra opmærksomhed omkring.

”Vores dagtilbud og skoler har i samarbejde med familieafdelingen været dygtige til at gå i dialog med børn, unge og familier, der har været særlig hårdt ramt af nedlukningen. Nogle børn og unge bliver pressede af ikke at have deres normale hverdag. Der er heldigvis dygtige pædagoger i alle distrikter, der har lavet særlige aftaler med familier og unge om fx gå- og cykelture med enkelte børn eller unge for at tage hånd om deres trivsel” , udtaler Inger Nielsen, medlem af Børne- og Skoleudvalget.

For eleverne i 6.-10. klasse er der indtil videre lukket ned frem til d. 10. maj 2020. I næsten to måneder har de derfor været afskåret fra klassekammerater og pædagoger/lærere, og er man i forvejen udfordret, kan det være en meget frustrerende situation at stå i.

”Vi skal gøre vore ypperste for, at de udsatte og sårbare unge får den hjælp, de har brug for. Vi åbner mere og mere op for, at dem med behov kan få særligt tilpassede undervisningsforløb i små grupper på skolen, så pædagoger og lærere kan få en mere direkte kontakt til dem. Vi har i øjeblikket ca. 85 elever fra 6.-9. klasse fordelt på distrikterne, som møder ind på skolen, så vi får taget hånd om dem på en ordentlig måde. Det har vi heldigvis mulighed for at gøre, når blot vi følger de nationale retningslinjer” , fortæller Cecilie Roed Schultz, næstformand for Børne- og Skoleudvalget

Hvordan den fremtidige genåbning af samfundet kommer til at se ud, venter Børne- og Skoleudvalget i spænding på. Det de er ret sikre på er, at der venter nye udfordringer.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen