Planen er klar: skoler og fritidstilbud klar til genåbning | Nyheder

For børn, forældre og ansatte på Fredericia Kommunes folkeskoler har de sidste fire uger været alt andet end det, der kendetegner en normal skoledag. Skolerne har været tomme, og undervisningen er foregået hjemme via computeren. En mindre gruppe børn har været tilmeldt nødpasning, mens størstedelen af Fredericias børn og unge har været hjemme og modtaget fjernundervisning siden landet lukkede ned grundet Covid-19 den 16. marts.

For børn i 0. til 5. klasse vender hverdagen gradvist tilbage efter påske. Børn, voksne og skolernes matrikler er kendte. Men ellers er der ikke meget, der bliver som den hverdag, der var kendt før coronaen. En stor del af undervisningen vil i den kommende tid foregå udendørs, børnene vil blive delt i mindre grupper, og haller, kulturtilbud og udskolingsmatrikler tages i brug. Alt sammen for at sikre rammer for børnene, som lever op til de strenge krav fra Sundhedsstyrelsen, så smitten af Covid-19 begrænses mest muligt.

Plan for genåbning med fokus på sikkerhed og tryghed
Børn- og Skoleudvalget kan tirsdag morgen præsentere en omfattende plan for, hvordan skoler og fritidstilbud skal starte op med vægt på tryghed og sikkerhed for børn, personale og forældre.

”Genåbningen er en stor og kompleks opgave, men jeg er fortrøstningsfuld, fordi vi har de dygtigste medarbejdere og ledere til at tage godt vare på vores børn i den kommende tid. Vores ansatte glæder sig alle sammen til at byde vores børn velkommen tilbage til en ny midlertidig hverdag, og jeg vil gerne rose dem for den kæmpe indsats, de yder i denne svære tid”, siger Ole Steen Hansen, der er formand for Børn- og Skoleudvalget.

Venstre bakker op om planerne for den kommende åbning, og medlem af udvalget Pernelle Jensen udtaler: ”Covid-19 har vendt op og ned på alt, hvad vi tidligere har været vant til. Når skolerne starter igen er det vigtigt, at vi får lært børnene nye vaner, så de kan hjælpe hinanden med at passe på sig selv og deres kammerater. Det er afgørende, at genåbningen af skoler og fritidstilbud følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men også at vi fra kommunen sikrer tydelig information, så forældre og elever ved, hvordan de skal forholde sig, når skoler og fritidstilbud åbner, og hverdagen skal i gang igen”.

40 fuldtidsstillinger tilføres folkeskolen
For Enhedslistens medlem af byrådet og næstformand i Børn- og Skoleudvalget, Cecilie Roed Schultz, har det været vigtigt med ekstra ressourcer for at kunne levere på en ekstraordinær svær opgave:
”Det glæder mig, at vi i udvalget har været enige om at afsætte ressourcer svarende til 40 fuldtidsstillinger frem til 1. juni. På den måde sikrer vi, at vi får flere hænder ud til vores børn. Vores ansatte skal løfte en meget stor opgave i den kommende tid, og det er vores ansvar at sikre, at der er ressourcer, så enderne kan nå sammen i en svær tid”.

De ekstra hænder skal findes ved ansættelser af ledige med relevant erhvervserfaring fra jobcenteret, ved at deltidsansatte i folkeskolen får mulighed for at gå op i tid, ved at ansatte fra forvaltningen som er hjemsendt under coronaen skifter funktioner og hjælper deres kollegaer i folkeskolen, samt ved at etablere et vikarkorps, hvor eksempelvis lærer- og pædagogstuderende kan få timer i hjælpefunktioner i den fredericianske folkeskole.

En fælles indsats giver en fælles løsning
Inger Nielsen, medlem af byrådet fra Dansk Folkeparti glæder sig over, at de faglige organisationer har været inddraget i planen for genåbningen og bakker op om modellen for genåbning:
”Det har været vigtigt for mig, at vi har været i tæt dialog med BUPL og Fredericia Lærerkreds om denne løsning. Det er deres medlemmer, der skal levere undervisning og sikre trivsel for vores børn fra den kommende uge. Jeg vil gerne anerkende personalets indsats og give mine bedste ønsker for den proces, vores ansatte nu står overfor. De har vores fulde opbakning fra Børn-  og Skoleudvalget”.

Per Breckling fra Fredericia lærerkreds bakker ligeledes op om planen og glæder sig over, at lærerkredsen er helt tæt på de løsninger, der bliver skabt:
”Det er positivt at der i forbindelse med opstarten af skoledagen for 0. til 5. Klasse har været en grundig drøftelse af de udfordringer der er i forhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger og nødundervisningens form og indhold. Det grundlag som både ledelse og lærere står med som bunden opgave i den kommende periode. Jeg er tilfreds med det givtige samarbejde, der giver både elever og lærere en tryg og sikker skoledag fremover. Et samarbejde, der nu skal fortsættes ude på alle skoler og matrikler, også her forventer jeg en god proces og et godt resultat til gavn for folkeskolen i Fredericia”.

FAKTA OM GENÅBNINGEN

•    Indskolingseleverne fra 0. – 3. årgang møder torsdag d. 16. april fra kl. 9-12 og igen fredag d. 17. april kl. 9-12.
•    4. – 5. årgang møder fredag d. 17. april fra kl. 9-12.
•    Hvis forældre måtte have brug for det, er der mulighed for aflevering fra kl. 8. Begge dage vil der være nødpasning fra kl. 6.30 og igen fra kl. 12-16.30 for tilmeldte børn.
•    De første dage skal tilrettelægges som introduktionsdage, hvor eleverne skal præsenteres for de skærpede hygiejneforhold og den nye måde at være sammen på. Samtidig vil de korte skoledage give personalet tid og rum til at evaluere og gøre klar til mandag d. 20 april, hvor den midlertidige nye hverdag går i gang.
•    De nye elever, der skal i glidende overgang, starter op mandag d. 20 april.
•    Frederiksodde-skolen: Der tages kontakt til alle forældre med børn på Frederiksodde-skolen tirsdag den 14. april og onsdag den 15. april. Der laves løbende opstart for børnene tilpasset den enkeltes behov med henblik på fuld opstart for alle elever snarest muligt.
•    Onsdag den 15. april gennemføres nødpasning for de børn, der er tilmeldt.
•    Tirsdag den 14. april og onsdag den 15. april afholdes personalemøder, møder med bestyrelser, planlægning af opstart samt ekstra rengøring på alle matrikler. Ligeledes gennemføres hygiejnekurser for alt personale, fyldes op med håndsprit, håndsæbe mv. på alle matrikler.

Fredericia Kommune efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer for modtagelse af børn i skole og fritidstilbud. Det betyder, at forældre forventes at følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og alene aflevere børn, hvor der ikke er tvivl om sygdom eller børn, der er sløje. Ved tvivlstilfælde er det lederens opgave at afgøre om et barn kan modtages i institution. Fredericia kommune stiller i denne forbindelse sundhedsfaglig vejledning til rådighed for lederne. Desuden skal personale, der af helbredsmæssige årsager ikke må møde fysisk på arbejde hjemmefra og der indgås aftaler med egen leder om hvilke opgaver, der løses.

Udover den normale daglige rengøring på skolerne, etableres et kommunalt rengøringskorps, som ansættes under kommunens driftsafdeling. Der ansættes rengøringskorps med ledige fra jobcenteret. Dette skal både sikre, at skolerne lever op til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og vil aflaste lærerne og det pædagogiske personale, så der frigøres mest mulig tid til børnene.

 

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen