Plan klar for gradvis genoptagelse af aktiviteter for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne | Nyheder

Selvom ordet genåbning er en smule misvisende, da der ikke har været lukket for behandling på socialområdet, så vedtog Social- og Beskæftigelsesudvalget mandag en plan for en gradvis genoptagelse og genåbning af aktiviteter på det sociale område.

”Jeg er rigtig glad for den gode dialog, vi har i udvalget, der har gjort, at vi er nået frem til en plan for en gradvis genåbning af aktiviteterne på socialområdet. Samtidigt vil Jeg også gerne rose medarbejderne for de mange gode løsninger, de har skabt under nedlukningen. Det er rigtigt flot og har været til stor hjælp for nogle af de borgere, der har været ramt hårdt af isolation og ensomhed. Så jeg er også glad for, at der nu gradvist lukkes mere op”, siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Den 24. april blev det fra myndighederne meldt ud, at private og kommunale tilbud bør prioritere at genoptage åbne tilbud og indsatser, som kan understøtte tryghed og trivsel hos borgerne. Det gælder bl.a. væresteder, varmestuer, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, socialpædagogisk støtte (§ 85) f.eks. til borgere i eget hjem, som i perioden med Covid-19 har været hårdt ramt af isolation og ensomhed.

Ud fra den nationale anbefaling, og forslaget til principper for lokal genåbning, har Social- og Beskæftigelsesudvalget lavet en plan for genåbning af de mange og forskelligartede tilbud på socialområdet.

Allerede fra mandag den 4. maj sker der en gradvis tilbagevenden til mere normale tilstande på det sociale område under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer. Der vil være fokus på at forebygge smittespredning, god hygiejne og fysisk afstand.

Rusmiddelcenteret
På misbrugsområdet er opgaverne blevet omlagt og prioriteret efter myndighedernes retningslinjer om hygiejne og afstand. Stof- og alkoholbehandlingen fortsætter, som den har gjort siden nedlukningen af Danmark. Fra uge 19 vil varetagelsen af ikke-kritiske funktioner gradvist blive øget.

Støtte til døve
Støttecentret for døve og døvblinde åbner gradvist fra uge 19, og der åbnes hver dag i tre timer, for de borgere, de mest presserende behov. Herudover åbnes det ordinære §85 tilbud i støttecentret også i begrænset omfang.
”Den gradvise genåbning på misbrugsområdet og af støttecenteret, sker det ud fra et forsigtighedsprincip og for at undgå en forværring af borgerens mistrivsel og sociale isolation. Den gradvise åbning vil ske inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og jeg er sikker på, at det vi gør nu, vil have en stor betydning for vores borgere på det sociale område” siger John Nyborg, næstformand for Social- og Beskæftigelsesområdet.

Bostøtte til Voksne
Planen for genåbning af bostøtte til voksne strækker sig over en fire-ugers periode. Klubaktiviteterne starter først op i uge 22 og 23, hvis forholdene tillader det og kan indrettes så retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen overholdes.

Det skal være ansvarligt og trygt at udføre opgaverne i forhold til hygiejne og afstand. Det stiller krav til de fysiske rammer, og derfor vil der maksimalt være to medarbejdere ad gangen på kontorerne. Selvom mange samtaler vil kunne holdes udenfor, skal der være plads til at kunne tilbyde borgeren samtaler indendørs i tilfælde af regnvejr.

”Vi tilstræber, at så meget kontakt som muligt kan foregå udendørs. Det er vigtigt for os at beskytte vores sårbare og personer i særlige risikogrupper. Er vejret godt, så kan kontakten være en walk and talk eller en samtale på terrassen. I de tilfælde, hvor der er brug for støtte til struktur, hjælp til at få kigget breve og regninger i gennem mm., så kan det også foregå på terrassen, hvis vejret er godt”, fortæller Anette Hyre-Jensen, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Væresteder, aktivitet og samvær
Fra mandag den 4. maj åbner Kontakten og Havnecaféen også gradvist med få aktiviteter, men aktiviteterne øges gradvist frem mod en endelig genåbning. Da begge væresteder ligger i umiddelbar forbindelse med behandlingstilbuddene, kræver det et særligt fokus på sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til de behandlinger, der skal udføres.

”At borgerne igen kan komme i værestederne glæder mig meget. Det betyder meget at være del af fællesskabet, og det er med til at bryde den isolation mange af borgerne har befundet sig i denne svære tid”, siger Inger Nielsen, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Opsøgende gademedarbejdere
Der har i hele corona-perioden været en god kontakt mellem kommunens opsøgende gademedarbejdere og sårbare i Fredericia. Her er der blevet arbejdet med individuelle tiltag, som er målrettet den enkeltes kompetencer og udfordringer.

”At de opsøgende medarbejdere igen kommer lidt mere ud på gaderne og i miljøet er en god ting. Det gælder også for genåbningen af misbrugsområdets tilbud som Havnecaféen og Kontakten. Vi har i hele nedlukningsperioden været i kontakt med målgruppen, men kan godt mærke, at de sociale aktiviteter er savnet. En gradvis åbning med fokus på sundhed og sikkerhed er vigtigt, da det er sårbare og udsatte grupper, vi arbejder med”, siger Bjarne Dahlmann, formand for udsatterådet.

STU
Der har i hele corona-perioden været en god kontakt mellem personale og de unge, der et tilknyttet STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning), og der er blevet arbejdet med tilrettede opgaver, som svarer til den enkelte unges kompetencer og udfordringer. STU åbnede fysisk op allerede mandag den 27.april, med elever fordelt ud over hele ugen, så det er muligt at overholde myndighedernes retningslinjer i forhold til hygiejne og afstand. Møllebo, som er et aflastningstilbud, har i samarbejde med familieafdelingen været åbnet som nødpasning siden den 3.april.

”Jeg er glad for, at der er fundet en model for fysisk fremmøde på vores STU, hvor alle eleverne får mulighed for at møde ind igen – samtidig med at det sikres at myndighedernes retningslinjer kan overholdes. Det betyder meget, at være del af fællesskabet – også fysisk”, siger Niklas Andersen, formand for Handicaprådet.

Den gradvise genåbning af aktiviteterne på det sociale områder følger løbende vejledninger fra de nationale myndigheder, og bliver løbende tilpasset ud fra en vurdering af udviklingen i antal smittede og de løbende meldinger fra Sundhedsstyrelsen.

”For at kunne lykkes med en tryg gradvis genåbning af aktiviteterne på det sociale, er vi afhængige af, at alle støtter op, og her vil jeg gerne rose vores frivillige og takke Udsatterådet for det gode samarbejde”, sige Turan Savas, medlem af Social- og beskæftigelsesudvalget.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen