Ny veteranpolitik vedtaget | Nyheder

Helt fra sin spæde start som fæstningsby har Fredericia haft tradition for et godt og tæt samarbejde med sin garnison og sine soldater. Derfor har det også længe været et ønske for Fredericia Kommune at få en vedtaget en veteranpolitik, da mange fredericianere har en tilknytning til militæret. Det ønske blev opfyldt mandag aften, da byrådet godkendte en ny veteran- og pårørendepolitik.  

“Jeg er stolt af den veteran- og pårørendepolitik, vi har præsenteret for byrådet i dag. Veteranudvalget har siden maj måned sidste år arbejdet på politikken med inddragelse af interne og lokale samarbejdspartnere, veteraner og pårørende. Pandemi-restriktionerne har naturligvis begrænset inddragelsen noget, men tilbagemeldingerne giver os en tro på, at politikken sætter en klar retning for en koordineret og helhedsorienteret veteranindsats i kommunen. Det har været vigtigt for udvalget, at politikken omfatter alle kommunens veteraner og deres nære pårørende – herunder ikke mindst børn. Derfor glæder det mig, at byrådet har godkendt politikken, og jeg ser nu frem til, at den bliver implementeret til gavn for byens veteraner og deres pårørende”, siger oberst Susanne Bach Bager, der var formand for Veteranudvalget.  

Veteran- og pårørendepolitikken skal blandt andet synliggøre og styrke den lokale veteranindsats og sætte retning for en koordineret og helhedsorienteret indsats i kommunen.

”Det er vigtig for mig, at veteranernes sager bliver afklaret så hurtigt som muligt i jobcentret. Derfor er jeg glad for, at den nye politik har fokus på styrkelsen af den koordinerede helhedsindsats. Det handler om at få bragt viden ud til alle, så man som veteran, pårørende, forvaltning, virksomhed, frivillige aktører og samarbejdspartnere ved, hvor man kan få den rette støtte”, siger Inger Nielsen, medlem af Veteranudvalget.

Arbejdet i udvalget har også handlet om forsat at støtte og anerkende den sårbare og udsatte veteran, men har også arbejdet på at nedbryde stigma i forhold til veteranbegrebet.

”De fleste veteraner oplever at vende hjem styrket og beriget med nye kompetencer efter deres udsendelse, men der er også en mindre del af veteranerne, der vender hjem med fysiske og psykiske ar. Derfor glæder jeg mig over, at vores nye veteran- og pårørendepolitik anerkender veteranerne bredt, så der er fokus på alle veteraner og pårørende, og ikke kun dem, der har særlig brug for støtte”, siger Ole Steen Hansen, medlem af Veteranudvalget.

Det er nemlig ikke alene de udsendte, der påvirkes af en udsendelse. Ægtefæller, børn, forældre og andre pårørende bliver også påvirkede både før, under og efter udsendelsen. Derfor har hjemmefronten har en altafgørende betydning for de udsendte veteranener – før, under og efter udsendelsen.

”Der har i udvalget været et gennemgående ønske om den brede anerkendelse af veteraner og pårørende. Det har fyldt en del i vores forskellige drøftelser i udvalgsarbejdet, og derfor er jeg glad for, at vi i dag står med en politik, som har et styrket fokus på de pårørende og en anerkendelse af det nære netværk for den støtte, de er for veteranerne. Det er dejligt, at der også er sat fokus på baglandet i politikken” siger Lise Nielson, pårørende og medlem af Veteranudvalget.

Fakta
I april 2020 blev der nedsat et veteranudvalgt, som fik til opgave at udarbejde en veteranpolitik.
Veteranudvalget har holdt syv udvalgsmøder med en høj arbejdsmoral styret af Susanne Bager som formand. Mellem alle udvalgsmøderne er der blevet arbejdet konstruktiv og hårdt, da udvalget skulle opløses december 2020, og inden da have udarbejdet en endelig politik.
Undervejs har veteranudvalget haft inddraget mange relevante aktører for at få indspark til indholdet af en politik. Der lykkedes i vidt omfang selv om corona satte sit præg på denne del.
I Veteranudvalget sad ud over Susanne Bach Bager som formand også Michael Ingemand Olsen, Ole Steen Hansen, Inger Nielsen, Lise Nielson, Kristoffer Bruun Simonsen, Mette Skovmand Juul, Liv Lykkegaard, og Yelva Bjørnholdt Jensen.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen