Trafiksikkerheden forbedres på Sydtåsinge

Trafiksikkerheden forbedres på Sydtåsinge

Pressemeddelelse

Byrådet har ved budget 2021 afsat 2 millioner kroner til forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge. Nu skal de omsættes til gode tiltag der forbedrer trafiksikkerheden i området.

Torsdag aften holdt Sydtåsinge lokalråd møde med kommunens afdeling for Trafik og Infrastruktur. Lokalrådet er et rådgivende organ, som kan rådgive politikkerne forud for beslutninger, der vedrører deres lokalområde. Temaet var vejnettet på det sydlige Tåsinge.

Politikerne i Teknik og Erhvervsudvalget godkendte på deres møde i december en procesplan, hvor inddragelsen af lokalrådet er afgørende for deres prioritering af de afsatte 2 millioner til forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge. Teknik og Erhvervsudvalget godkendte ligeledes i december en grundig analyse af vejnettet på det sydlige Tåsinge. I analysen indgik borgernes input fra dialogmøder afholdt i efteråret. Rapporten dannede grundlag for mødet med lokalrådet.

Beslutninger som skaber glæde hos Sally Goings Darre, formand for Sydtåsinge Lokalråd. Hun er især glad for den dialog som lokalrådet har haft med Svendborg Kommune. 

– Vi er glade for at være inviteret til dialog om prioriteringen af indsatser til forbedring af vejnettet på Sydtåsinge, da vi repræsenterer alle dem, som bor på Sydtåsinge og dermed lever med de pågældende trafikforhold. Vi kan bidrage med indsigt i, hvordan trafikforholdene opleves i hverdagen og hvilke indsatser os, der lever med trafikforholdene, finder relevante og vigtige, siger Sally Goings Darre, Formand Lokalrådet Sydtåsinge.

Lokalrådet mødte velforberedte op, med input fra borgerne i området. Dialogen var god og vil uden tvivl medvirke til nogle endnu bedre løsninger for både trafiksikkerhed og beboernes dagligdag i området. Dette glæder Formand for Teknik og Erhvervsudvalget Flemming Madsen

Alle borgerne i området kom i efteråret med input til rapporten fra COWI. En rapport der har givet et godt overblik over trafikforholdene på det sydlige Tåsinge. For Teknik og Erhvervsudvalget vil lokalrådets input vægte tungt i vores prioritering af midlerne. Vi skal sikre, at den lokale indsigt på bedste vis kombineres med analysen og den faglige vinkel fra COWI. Det er dejligt, at Lokalrådet går engageret og konstruktivt ind i dialogen, siger Flemming Madsen.

Mai-Britt Schultz, der også er medlem af Sydtåsinge Lokalråd, er også optimistisk efter mødet.

Vi har haft et godt og konstruktivt møde med forvaltningen, hvor det er mit tydelige indtryk, at vores bekymringer blev hørt. Der tegner sig fremadrettet gode muligheder for en løsning på den væsentligste trafikmæssige udfordring på Sydøen, siger hun, og tilføjer,

Fra lokalrådets side ser vi med optimisme på et fremtidigt samarbejde om at løse mange af de andre udfordringer, vi har på Sydtåsinge.

Lokalrådet og Svendborg Kommune er enige om, at forsætte dialogen, når politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget har foretaget den politiske prioritering.

Yderligere oplysninger:

Flemming Madsen, 21 63 09 49

Sally Goings Darre, 28 89 57 55

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen