Sundhedsplejersker i Nyborg øger fokus på psykisk trivsel i baby-familierr

Sundhedsplejersker i Nyborg øger fokus på psykisk trivsel i baby-familierr

Sundhedsplejersker i Nyborg Kommune sætter nu ekstra fokus på vejledning om babyens psykiske udvikling med indsatsen “Forstå din baby”. Målet er at fremme barnets trivsel og styrke forældres tryghed i forældrerollen ved at give mere viden om barnets følelsesmæssige og sociale behov.

Sundhedsplejerskens besøg hos nybagte familier har fokus på de alleryngste borgeres trivsel, og nu tager sundhedsplejerskerne i Nyborg Kommune nye metoder i brug for at sikre, at forældrene lærer barnets sociale og følelsesmæssige behov bedre at kende, så relationen mellem forældre og barn bliver stærkere.  Med samtalekort og vejledning, støtter de forældrene til bedre at forstå, hvorfor deres baby fx græder eller vender ansigtet væk, så den nybagte mor og far bliver mere tryg i forældrerollen.

I løbet af efteråret har Nyborg Kommunes sundhedsplejersker været på kursus hos forskere fra Københavns Universitets Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, som denne vinter underviser godt 200 sundhedsplejersker fra i alt ti kommuner landet over i en ny, systematisk måde at vejlede forældre om barnets sociale og følelsesmæssige udvikling.  Kommunernes sundhedsplejersker, har selv været med til at udvikle metoden, for at sikre, at den kan anvendes på hjemmebesøgene og i dialogen med forældrene.

3000 førstegangsforældres trivsel kortlægges

Efteruddannelsen af sundhedsplejerskerne er en del af forskningsprojektet Forstå din Baby, som udover vidensdelingen mellem de kommunale sundhedsplejersker og forskerne også rummer en stor kortlægning af trivslen blandt førstegangsfamilier i Danmark. I alt 3000 forældre deltager i undersøgelsen, der for første gang vil give konkret viden om, hvordan det egentlig går i den første tid i de nye familier.

– Førstegangsforældre kan være meget usikre på, om de nu også gør det godt nok. De har ofte læst sig til en masse viden om babyer på nettet men har måske aldrig før været rigtigt tæt på et spædbarn, og det kan skabe utryghed i forældre-barn-relationen, hvis den usikkerhed bliver for stor, siger professor i psykologi og spædbarnsforsker Mette Skovgaard Væver, der leder Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet.

Forskningsprojektet er støttet af Nordeafonden og rummer både kortlægning af førstegangsforældres trivsel og evaluering af den nye måde at vejlede forældrene på: Giver det større tryghed i forældrerollen, når sundhedsplejersken sætter ekstra fokus på, hvad det lille barn har brug for i relationen? 

– For nogle forældre vil det være helt ny viden, mens andre blot vil blive betrygget i, at det de allerede gør, faktisk er helt fint. Det vi undersøger er, om mere tryghed i forældrerollen giver større trivsel både hos forældre og barn, og hvis metoden viser sig effektiv, håber vi, at flere kommuner vil være med, siger spædbarnsforsker Mette Skovgaard Væver.

Som en del af projektet har forskerne i Center for Tidlig Indsats og Familieforskning udviklet ”Forstå din baby”- videoteket, med film om babyers udvikling fra 0-12 måneder. I filmene, som kan ses af alle, får forældre råd om, hvad deres baby har brug for i forskellige aldre, og hvordan de f.eks. kan tale med deres baby, eller tackle det, når babyen er frustreret.  

For yderligere oplysninger, kontakt

Lone Mørup Mikaelsen, pressechef, tlf. 2594 0599, mail: lmm@nyborg.dk

Se den originale nyhed fra Nyborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen