Korskærparken er af ghettolisten! | Nyheder

Historisk set har både Korskærparken og Sønderparken i Fredericia været på både listen over ghettoer og udsatte boligområder. Men boligområderne er nu rykket helt ud af listerne, og Fredericia har ikke længere nogle ghettoer eller udsatte boligområder. I dag kl. 11 offentliggjorde Transport- og Boligministeriet nemlig deres liste over ghettoer i Danmark, og ingen af boligområderne er længere på listen.

”Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at vi ikke længere er på hverken ghettolisten eller listen over udsatte boligområder i Danmark. Men det overrasker os egentlig ikke, for vores boligområder er et godt sted at bo og leve, og hvor beboerne trives, og områderne er i en positiv udvikling. Det skarpe politiske fokus, vi har haft på boligområderne, er med til at sikre den positive udvikling, og vi vil i helhedsplanudvalget arbejde for at udbrede de gode erfaringer til hele byen”, siger formand for Helhedsplansudvalget Turan Savas.

Den fælles beskæftigelsesindsats har båret frugt
Det er særligt beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsesniveau, som udfordrer Korskærparken. Det er netop de to forhold foruden beboersammensætningen, der gør området til en ghetto. Uddannelse er den eneste parameter, hvor Korskærparken ligger på den forkerte side af grænseværdien. Det vil der fortsat blive arbejde med at forbedre, da det er med til at fastholde den positive udvikling i årene fremover.

Ministeriets grænseværdi for andel beboere uden for arbejdsmarkedet er flere end 40 pct., og her ligger Korskærparken godt under med 38.6 pct.  

”Antallet af beboere, der står udenfor falder år for år, også når vi kigger på de seneste tal for i år, som ikke tæller med endnu. At vi er kommet af ghettolisten og ikke længere er et udsat boligområde skyldes i høj grad en holdindsats, der har stor betydning for den enkelte og deres familier. Derfor kan vi også begynde aflæse udviklingen i statistikken. Vores erfaringer viser, at det er vejen frem, når man finder i løsninger i fællesskab. Og det har Boligselskaberne, Helhedsplanssekretariatet, de mange frivillige og jobcenteret en stor andel i. De har sammen med beboerne fundet ud af, hvad der virker hos os i Fredericia”, siger Kasper Søstrøm, der er projektchef for Den Boligsociale Helhedsplan i Fredericia.

Finn Muus fra Boligkontoret Fredericia glæder sig også over, at boligområdet er kommet af både ghettolisten og listen over udsatte boligområder.

”Vi kan se, at udviklingen i boligområdet er rigtig god, og kigger vi på den positive udvikling i beskæftigelsen i Korskærparken indtil videre i 2020, så forventer vi en yderligere forbedring i forhold til det, der er offentliggjort i dag. Dertil kommer, at vi kun er halvvejs inde i arbejdet med den boligsociale helhedsplan, så vi regner med den positive udvikling i området fortsætter”, siger Finn Muus.

Penge fra Landsbyggefonden giver værdi
Landsbyggefonden finansierer størstedelen af den boligsociale helhedsplan i Fredericia, og det samarbejde er Jens Christian Lybecker fra Boli.nu meget glad for.

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Landsbyggefonden, for de kigger helhedsorienteret på byer og ikke på specifikke boligområder. Vi glæder os rigtig meget over dagens udmelding fra Transport- og Boligministeriet og ser frem til at fortsætte arbejdet med den boligsociale helhedsplan til glæde for områdets beboere og hele Fredericia Kommune”, siger Jens Christian Lybecker

Fakta
Hvert år den 1. december offentliggør Transport- og Boligministeriet en liste over ghettoer og udsatte boligområder. Ved et udsat boligområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Et ghettoområde er et udsat boligområde, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

Data for Korskærparken:

År

Beboere

>1.000

Andel af ikke- vestlige indvandrere + efterkommere

 

 

>50 pct.

Kriterium 1: Andel beboere uden for arbejdsmarkedet

 

 

>40 pct.

Kriterium 2: Andel dømte beboere

 

 

>2,27*

Kriterium 3: Andel beboere m. grundskole alene

 

>60 pct.**

Kriterium 4: Beboernes gennemsnitlige indkomst

 

<55 pct.

2017

1.717

52,2

45,4

1,87

55,6

62,6

2018

1.913

49,4

44,6

1,94

67,4

61,8

2019

1.962

50,1 (svarende til to beboere for meget)

40,1 (svarende til to beboere for meget)

1,85

68,8

63,2

2020

1.889

48,5  (svarende til 29 beboere under grænseværdien)

38,6 (svarende til 14 beboere under grænseværdien)

1,90

69,0

60,9

*Grænseværdien i 2017 var 2,7 pct. Den justeres årligt ift. landsgennemsnittet. I 2018 var den 1,98 pct og i 2019 var den 2,03.
**Grænseværdien var i 2017 >55 pct. Men da opgørelsesmetoden er ændret, kan tallene for 2017 og 2018 ikke sammenlignes. I 2018 var grænseværdien >60 pct., ligesom den er i år.

Siden 2010 har Transport- og Boligministeriet udarbejdet listen over ghettoområder og udsatte boligområder i Danmark. Både Korskærparken og Sønderparken i Fredericia har figureret i statistikken fra begyndelsen, og siden har Fredericia Kommune samarbejdet med bl.a. boligforeningerne om at få vendt udviklingen. Den Boligsociale Helhedsplan for 2019-2022 er den nyeste plan på området.

Læs Den Boligsociale Helhedsplan for 2019-2022 i Fredericia her: http://skparken.dk/wp-content/uploads/2019/01/Den-boligsociale-helhedspl…

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen