Dialogmøder sætter fokus på samarbejdet | Nyheder

De alment praktiserende læger og Fredericia Kommune har mange snitflader, og derfor efterlyste Sundhedsudvalget i starten af 2020 lægehuse, som havde lyst til at invitere udvalget indenfor til en kop kaffe og åben dialog. To lægehuse takkede ja, og i februar og marts var udvalget på besøg.

”Dialogmøderne er en god mulighed for os at være nysgerrige på lægernes perspektiver i forhold til vores generelle samarbejde og gå i dybden med fælles emner, der fylder meget i hver vores hverdag. Det giver os et godt kendskab til hinanden, og vi kan ad den vej finde ud af, om der noget, som vi skal gøre anderledes til gavn for vores borgere”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Lægehusene er også glade for samarbejdet med kommunen.

”I Fredericia har vi har et rigtig godt samarbejde mellem lægerne og kommunen, og det er godt, for vi har brug for hinanden. Der er områder, hvor vi skal arbejde endnu tættere sammen, og hvor det er vigtigt, at vi nemt kan kontakte hinanden, når der er brug for det”, siger praktiserende læge Mogens Zarling hos Lægekompagniskabet Venusvej 2.   

Dialogmøderne var uden fast dagsorden, men tog udgangspunkt i de emner, som lægerne og politikerne bragte op, og her var der enighed om, at psykisk sårbare unge, ofte udenfor beskæftigelse og uddannelse, er en målgruppe, som almen praksis og kommunen kan rykke tættere sammen om.

”Vi har stor fokus på vores unge sårbare i kommunalt regi, men de findes også i almen praksis, og jeg er glad for, at Susanne og jeg er har mulighed for at fortsætte dialogen med Bylægeforeningen”, siger Peder Tind, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Dispensering af medicin
Et andet punkt på dagsordenen var medicinhåndtering. Sygeplejerskerne og SSAerne i Fredericia Kommune bruger mange timer på at optælle og håndtere medicin til borgere, som ikke selv kan. Dette foregår både i borgerens eget hjem og på sygeplejeklinikken. Et alternativ kan være dosispakninger, som nogle borgere bruger i dag. Her bliver borgerens medicin pakket af en robot, så borgeren er ikke afhængig af, at personalet skal komme i hjemmet og tælle op. Samtidigt mindskes risikoen for fejloptælling.

”Vi har en ambition og en forventning om, at flere borgere kan modtage medicin via dosispakninger, eller såkaldt dosisdispensering. Dosispakninger kan være en rigtig god løsning for mange borgere, da det både øger patientsikkerhed og fleksibilitet. Samtidig mindskes spild og der kan spares personaleressourcer. Det, der kan være problematisk, er, når der sker ændringer i medicineringen, og derfor er det vigtigt, at vi får styrket vores samarbejde med lægerne i kommunen på dette punkt, for at overgangen til dosisdispensering bliver en positiv ændring for alle”, slutter Susanne Eilersen.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top