Nu skal vi redde de store rovfisk i brakvandet i Sydsjælland

Verdens mest saltstærke bestande af gedder og aborrer svømmer rundt i farvandet omkring Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland. Det er fisk som egentlig er ferskvandsfisk, men som gennem tusinder af år har tilpasset sig livet i brakvand.

De rige fiskebestande kan genskabes – det kræver en fælles indsats

Langt op i forrige århundrede var der imponerende bestande af begge disse rovfisk i brakvandet. Så forsvandt de næsten helt. Men sådan behøver det ikke at være.
Man kan blandt andet øge gyde- og opvækstområder, så bestandene kan komme på fode igen.
Borgmestrene i Næstved, Faxe, Vor­dingborg, Køge, Stevns og Guldborgsund Kommuner har derfor netop henvendt sig til Fiskeriminister Jacob Jensen og Miljøminister Magnus Heunicke med en appel om en fælles national og lokal redningsaktion for de truede rovfisk. Det sker på baggrund af en faglig anbefaling som er udarbejdet af kommuner, forskere og frivillige. Den dokumenterer historien, problemerne og potentialerne for rovfiskene i området.

Et stort nationalt og lokalt samarbejde er nødvendigt

I den fælles henvendelse skriver de blandt andet: ’Med denne henvendelse beder vi om, at det næste skridt tages. Det bør være i form af et nationalt-lokalt samarbejde for at gennemføre de tiltag, som er identificeret i den faglige anbefaling. Lokalt gøres der allerede en del – der er stolthed og engagement – men som det fremgår af den faglige anbefaling, er det nu nødvendigt at få en samlet plan for hele området. Derfor står de seks kommuner sammen om henvendelsen’.

En tabt ressource – som skal genfindes

Der blev i årene 1950-1969 i gennemsnit handlet 66,3 tons gedder per år i regionen, svaren­de til cirka 15.000 årligt fangede gedder fra Østersøområdet. De erhvervsmæssige landinger af aborrer lå tidligere på omkring 35-40 tons/år. Det svarer til op mod 100.000 aborrer. Om året!

Yderligere info

Den faglige anbefaling og borgmesterbrevet til de to ministre er vedhæftet her på siden.

Mere information om projektet kan findes her.

 

De seks borgmestre er:

Mikael Smed, borgmester, Vordingborg Kommune
Simon Hansen, borgmester, Guldborgsund Kommune
Henning Urban Dam, borgmester, Stevns Kommune
Carsten Rasmussen, borgmester, Næstved Kommune
Marie Stærke, borgmester, Køge Kommune
Ole Vive, borgmester, Faxe Kommune

 

Den faglige anbefaling er udarbejdet af:

Faxe Kommune
Guldborgsund Kommune
Køge Kommune
Næstved Kommune
Stevns Kommune
Vordingborg Kommune
DTU Aqua
Naturstyrelsen
Danmarks Sportsfiskerforbund
Københavns Universitet
Fishing Zealand
Lokale ressourcepersoner
Lystfisker Danmark
Lystfisker Danmark (den nationale strategi for lystfiskeri) har været projektleder.

 

Kontaktperson fra Faxe Kommune er

Natur-og vandløbsmedarbejder Anne Planeta Etzerodt, tlf. 5620 3039, aplan@faxekommune.dk 

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top