Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

Inflationshjælpen har til formål i 2023 at hjælpe økonomisk udsatte børnefamilier, der har været ramt af stigende priser som følge af den høje inflation. 

Inflationshjælpen udbetales til personer, som i januar 2023 har modtaget enten 
• selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, 
• uddannelseshjælp, 
• kontanthjælp, eller 
• ressourceforløbsydelse under et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb, og 
• som forsørger egne børn og er bopælsregistreret i CPR-registeret på samme adresse som egne børn under 15 år.

Er du omfattet af målgruppen, vil du automatisk blive udsøgt i kommunernes ydelsessystem. Det er kommunen, der udbetaler hjælpen. Udbetalingen vil finde sted uden ansøgning. 

Vi giver dig mulighed for at ansøge om udbetaling af inflationshjælp, hvis du mener at opfylde betingelserne, men ikke har modtaget inflationshjælpen i forbindelse med de automatiske udsøgninger og udbetalinger. 

Vi giver mulighed for at søge om inflationshjælp frem til og med den 30. november 2023 med udbetaling hurtigst muligt og så vidt muligt i 2023. 

Herefter vil der ikke blive udbetalt inflationshjælp hverken ved automatisk udsøgning eller efter ansøgning. ‘

Ansøgningen sker ved, at du retter henvendelse til jobcenteret. 

Vil du vide mere: 

På dette link finder du yderligere information om ordningen:
https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/kontante-ydelser/prisstigninger-oekonomisk-hjaelp/inflationshjaelp-saerlig-stoette-til-boernefamilier 

Her finder du også yderligere oplysninger om, hvordan du kan henvende dig til kommunen, hvis du ikke har fået inflationshjælpen udbetalt, selv om du mener at du opfylder betingelserne. 

Se den originale nyhed fra Faxe Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top