Tilladelse til rørlægning af 3 grøfter på matr.nr. 25b og 23k, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder


2. marts 2022

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om tilladelse efter Vandløbslovens § 17 og § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. i forbindelse med ansøgning om rørlægning af ca. 230 m grøft på matr.nr. 25b, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder og ca. 300 m grøft på matr.nr. 23k, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.

Tilladelsen gives på baggrund af, at ansøger er ejer af begge matrikler og at der ikke findes andre matrikler eller ejendomme der afvander via ovenstående grøfter.

Det er vurderet at tilladelsen ikke sendes i forhøring.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse.

Tilladelse til rørlægning af grøfterne kan ses herunder.

Tilladelse (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top