Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 og jordforureningslovens §8 til etablering af støjhegn hos NCC, Dalvej 1, 9320 Hjallerup


4. maj 2021

Brønderslev Kommune har den 3. maj 2021 meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 og jordforureningslovens §8 til etablering af støjhegn hos NCC, Dalvej 1, 9320 Hjallerup.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljø oplysninger.

Der er mulighed for at klage over afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens §19 af alle, der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 1. juni 2021.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest seks måneder efter denne offentliggørelse. Mere detaljeret klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Tilladelse Dalvej 1 (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen