Revurdering – Steffenhøj 160, Skelgårdsvej 93 og Ålborgvej 494


11. januar 2021

Brønderslev Kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund offentliggør hermed, at arbejdet med revurderingen af miljøgodkendelserne nu indledes for husdyrbrugene på:

  • Steffenhøj 160, Brønderslev
  • Skelgårdsvej 93, Asaa og
  • Ålborgvej 494, Dybvad

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Kommentarer og spørgsmål samt ønske om at se sagernes akter kan fremsættes til Lars Kildested på 99454696 eller laki@99454545.dk.

Enhver kan desuden samme sted anmode om at få tilsendt udkast til afgørelser, når de foreligger, og enhver har ret til at kommentere udkastene til afgørelser inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastene.

Retten til at se sagernes akter, herunder udkast til afgørelser og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen