Miljøgodkendelse af beholdere – Hellumvej 67, Hjallerup


9. februar 2021

Brønderslev Kommune har meddelt miljøgodkendelse af beholdere til midlertidig opbevaring af spildevandsslam og andre affaldsfraktioner i eksisterende gyllebeholdere. Beholderne er beliggende på Hellumvej 67, 9320 Hjallerup.

Med baggrund i en i miljøscreening er der truffet afgørelse om, at opbevaring af affaldsfraktionerne ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøscreeningen er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefrist er den 9. marts 2021.

Miljøgodkendelse, miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen