Fordebat vedrørende planlægning for en udvidelse af centerområde i Jerslev til brug for energianlæg for varmeværket


23. juni 2021

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning fra Jerslev Varmeværk om at supplere varmeproduktionen med et anlæg med vedvarende energi i form af luftvarmepumpe og energioptagere på varmeværkets ejendom. Energianlægget er ansøgt etableret på et areal ejet af varmeværket og udlagt til rekreativt areal. Den sydlige del af dette areal vil forblive et offentligt rekreativt område ligesom stiforbindelsen fra Palægade ønskes opretholdt.

 

Arealet overføres fra kommuneplanramme til rekreative formål til centerområde, der indeholder Jerslev bymidte og varmeværkets nuværende bygninger.

 

Brønderslev Kommune inviterer til en åben debat, hvor vi ønsker at drøfte med byens borgere om der skal planlægges for en energiproduktion syd øst for varmeværkets nuværende bygninger.

 

Giv din mening til kende

Du kan læse mere om planerne for området på Brønderslev Kommunes lokalplanportal (nyt vindue).

 

Inden Brønderslev Kommune træffer beslutning, om der skal arbejdes videre med en detailplanlægning for området, er vi interesseret i at få input fra dig til planerne for området.

 

Fordebatten løber i 4 uger i perioden fra den 23. juni til og med den 22. juli 2021. I denne periode har alle mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til planerne, som kan indsendes via funktionen ”Skriv din kommentar” på lokalplanportalen. Vi skal have modtaget dine bemærkninger senest den 22. juli 2021 kl 23:59.

 

Resultatet af fordebatten vil blive behandlet i Økonomiudvalget, før tillæg til kommuneplanen og lokalplanen udarbejdes.

 

 

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen