Afslag på tillæg til miljøgodkendelse Lunderbjerg 4, Dronninglund


17. maj 2021

Brønderslev Kommune har den 17. maj 2021 meddelt afslag om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Lunderbjerg Motorcross Klub, Lunderbjerg 4, Dronninglund. Ansøgningen vedrørte udvidelse af eksisterende kørselstider.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljø oplysninger.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger og udløber den 15. juni 2021. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for dom stolene, skal dette ske senest seks måneder efter denne offentliggørelse. Mere detaljeret klagevejledning fremgør af afgørelsen.

 Afslag på ansøgning (nyt vindue)

 

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen