Afholdte borgerarrangementer i forbindelse med områdefornyelserne i Flauenskjold og Asaa


4. oktober 2021

I forbindelse med udpegningen af byerne Asaa og Flauenskjold til fokusbyer, besluttede Teknik- og Miljøudvalget på møde den 31. maj 2021 at igangsætte en områdefornyelsesproces i begge byer. Formålet er at få de kommunale midler til at vokse ved statslig medfinansiering gennem Bolig- & Planstyrelsens initiativ om områdefornyelsesprojekter. 

Områdefornyelserne er et udviklingsinitiativ, hvortil der skal udformes et program som beskriver rammen og de indsatser der skal udføres. Tegnestuen Labland er rådgiver på begge projekter, og udarbejder områdefornyelsesprogrammerne i samarbejde med fagforvaltningen for Teknik- og Miljø samt to nedsatte lokale styregrupper.
Der er i forbindelse med områdefornyelserne afholdt borgerarrangementer i begge byer. Her har det været muligt for borgere og interesserede at høre mere om baggrunden og processen for områdefornyelserne, og drøfte de foreslåede udpegninger og indsatser med Labland, politikere fra Brønderslev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Brønderslev Kommune og repræsentanter fra de lokale styregrupper.

 

Medborgermøde i Asaa

Tirsdag den 21. september 2021, blev der afholdt medborgermøde i Møllehuset, Asaa. Til medborgermødet i Asaa blev der lavet en opsamling af tidligere arbejder samt fremlagt baggrunden og indholdet for en kommende helhedsplan. Labland præsenterede yderligere det hidtidige arbejde med forslag til indsatsområder og inspirationsoplæg til disse. Dertil blev afholdt to workshop øvelser med fokus på drøftelse af visionspunkter til helhedsplanen for byen, og forslag til handlinger og funktioner i de udpegede indsatsområder i områdefornyelsen. Der var en god debat blandt de ca. 50 fremmødte deltagere, som arbejdede i mindre grupper under workshop øvelserne. 

Drop-in arrangement i Flauenskjold 

Fredag den 1. oktober 2021, blev der afholdt drop-in borgerarrangement i Flauenskjold forbindelse med Flauenskjold Kulturhus’ fredagsbar. Det var muligt løbende at deltage til det åbne arrangement. Områdefornyelsen bygger videre på en allerede udarbejdet helhedsplan for byen. Labland præsenterede baggrundsmaterialet for områdefornyelsens udpegede indsatsområder, og fremviste visionsskitser og inspirationsoplæg af mulige indsatser på plancher. Plancherne skabte derefter grundlag for videre drøftelser af indsatserne blandt de ca. 50 deltagende parter. I denne sammenhæng var det også muligt at nedskrive feedback og overvejelser til det fremlagte materiale. Det er stadig muligt at se og give konstruktiv feedback til plancematerialet om områdefornyelsen i Flauenskjold Hallen. Materialet er udstillet frem til den 8. oktober 2021.

 

Drøftelserne fra de to borgerarrangementer tages med i den videre proces for områdefornyelsesprogrammerne. Programmerne for Flauenskjold og Asaa, skal være færdige til politisk behandling i december 2021, for at kunne hjemhente de statslige midler til projekterne. 

 

 

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top