Sommerkampagne satte Fredericia på turisternes ferielandkort | Nyheder

”Kære mormor. I dag har vi stået på SUP board, kørt med et lille tog og været ude og se hvaler på Lillebælt”. Sådan kunne det have lydt fra mange postkort denne sommer, hvor flere gæster har lagt vejen forbi Fredericia efter en fælles indsats på tværs af turisme- og kulturinstitutioner, handelsliv og kommune. Opskriften har været fokus på aktiviteter og større synlighed i form af effektiv markedsføring via lokale og sociale medier.

”Der er jo ikke noget bedre end, når indsatsen står mål med resultatet, og det må vi sige, at årets satsning på aktiviteter og markedsføring har gjort. Jeg håbede inderligt, at vi ville give en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til hoteller, butikker og attraktioner ovenpå corona – og, at fredericianerne fik muligheden for at holde en fed sommer i deres egen by. Det lytter jeg mig til alle steder, at vi har fået. Og de erfaringer med værdien af det tværgående samarbejde skal vi selvfølgelig tage med videre”, fortæller borgmester Steen Wrist. 

Sommer i Fredericia er et samarbejde mellem Experience Fredericia, Visit Fredericia, Fredericia Shopping, lokale aktører og Fredericia Kommune. 1. viceborgmester Susanne Eilersen glæder sig over den vellykkede afvikling af Sommer i Fredericia og den dertilhørende kampagne:

”Fredericia er en hel unik destination – uanset om man, som jeg, bor her og har nydt sommeren og arrangementerne i egen by, eller hvis man kommer som gæst. Dét skal vi blive endnu bedre til at fortælle. Jeg er særlig glad for, at markedsføringen har båret frugt og tiltrukket gæster fra de større danske byer, som var vores primære målgruppe for den oprindelige kampagne målrettet flere overnatninger. Og så er det jo bare skønt, at vi også er lykkes med at få folk i kørselsafstand og fredericianerne selv til at bruge aktiviteterne og byen. Vi kan meget mere end, vi tror, og derfor skal vi fortsætte med at investere i turismen bl.a. med den kommende turismestrategi”, fortæller Susanne Eilersen.

Byrådet havde i forvejen sat gang i en kampagne for flere overnatninger på byens hoteller, som det store sommerprogram blev koblet på. Samlet set blev der skruet op for markedsføring af Fredericias fortræffeligheder både sammen med lokale medier og via eksternt bureau.

”Vi har i år haft særligt fokus på at beskrive hvad der adskiller Fredericia fra de øvrige byer i området således, at den ikke ”kun” bliver en del af Lillebælt, men også står stærk i sig selv. Og så har vores tilgang været langt mere digital end tidligere. Dette har gjort at vi har kunne målrette vores kommunikation løbende i forhold til både budskaber og målgrupper, hvilket er en snusfornuftig måde at bruge pengene på. Den gode historie som vi er lykkedes med skal sættes ind i en større sammenhæng for at kunne etablere et stærkt selvstændigt turismebrand for Fredericia, en opgave som der endnu ikke er taget hul på. Vi havde helt ærligt ikke turde håbe på, at vi kunne opnå så gode resultater, da kampagnerne pga. Corona skulle planlægges på meget kort tid. Men et godt samarbejde på tværs af aktører hjalp meget i denne proces ”, fortæller salgs-og marketingchef ved Experience Fredericia, Charlotte Steen Henriksen. 

Målbar effekt på overnatninger
De nyligt offentliggjorte Visit Denmark overnatningstal for danske turister i juni og juli måned kunne afsløre, at Fredericia er gået hele 26% frem i forhold til samme periode i 2020. Det er langt fra normen, når man kigger på landsgennemsnittet, hvor væksten blot er 7% eller i sammenlignelige nabodestinationer, hvor væksten kun er cirka det halve af, hvad man har opnået i Fredericia denne sommer. Dermed har turismeaktørerne i Fredericia kunnet glæde sig over, at man bl.a. via en succesfuld markedsføringskampagne stort set har formået at lukke hullet fra de udenlandske turister, som man igen i år måtte kigge langt efter. Også kommunens kulturinstitutioner og aktører melder om stigende besøgstal og butikkerne har haft en flot sommer med god omsætning og liv i gaderne.

Lokal begejstring over store besøgstal
Alle opgørelser er endnu ikke inde fra byens attraktioner, men lige fra de små til de store aktører, lader det til at også her har 2021 været et ekstraordinært godt år. Byens lille blå tog giver et godt billede på hvor mange og hvilke gæster, der har brugt byen. Jørgen Spetzler, der er tilknyttet toget som togfører, har i år som noget nyt, noteret hvor mange der steget på toget samt, hvor i landet de er kommet fra.
”Vi har haft rygende travlt i det lille tog. I de 35 dage som toget kørte havde vi i alt 4.188 passagerer, hvilket i gennemsnit er 120 personer pr. dag. Vores opgørelse i år har vist, at en rigtig stor andel kommer i en radius af cirka 2 timer herfra og min fornemmelse i forhold til dette er, at denne andel af turister, der ikke kommer fra nærområdet klart har været større i år end tidligere” siger Jørgen Spetzler. 

Også områdets helt store attraktion Bridgewalking melder om mange besøgende, der har taget den smukke tur over Lillebælt. 

”I vores højsæson har vi stort set haft udsolgt alle dage. Det har ikke været muligt at klemme flere gæster op på broen. Bridgewalking ligger i et område, som tiltrækker flere og flere gæster, og vores attraktion passer godt til de gæster, der holder ferie i Danmark, og gerne vil have unikke og autentiske oplevelser”, siger chef for Bridgewalking Lillebælt Lone Skjoldaa. 

Efterårsferien og Juleby Fredericia er de næste store opgaver, som Fredericia Shopping, Visit Fredericia, Experience Fredericia lokale aktører og kommune skal arbejde med, og forventningen er fortsat at kunne tiltrække både lokale og turister til byen.

Facts om den landsdækkende kampagne 

  • Kampagnens fokus var at tiltrække danske turister til Fredericia i sommeren 2021 – med fokus på de tre udvalgte målgrupper Livsnyderne, De Aktive og Børnefamilierne.
  • Fredericia oplevede i juni 2021 en stigning i netop antal danske overnatninger med hele 77% ift. 2020, svarende til en vækst på 10.352 overnatninger. Tilsvarende udvikling i hele landet var blot 23%.
  • Væksten i hele sommerperioden juni-juli var 26% i Fredericia ift. kun 7% i hele landet
  • Kampagnen har været fokuseret 100% digitalt fordelt på udvalgte touch points i målgruppernes kunderejse og har overpræsteret på alle opsatte mål for indsatserne.
  • Kampagnen er lavet i samarbejde med bureauerne Propellos, TBWA/Connected og Skru Op.
  •  Den landsdækkende kampagne har været koblet med annoncering i lokalmedier.

Se den originale nyhed fra Fredericia Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top