Afgørelse om etablering af midlertidige overkørsler ved vindmøllepark Rendbæk Øst


11. juli 2022

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af midlertidige forlængelser af overkørslerne i forbindelse med vindmøllepark Rendbæk Øst, matr.nr. 1b, 2a, 2b, 2bc, 2bd, Toftegård, Jetsmark 1ad, 1ak, 1an, 1ao, 1ar, 2, Vildmosen, Jetsmark ikke kræver miljøvurdering. Projektområdet er omfattet af lokalplan 23-008 fra Jammerbugt Kommune. Placeringen af overkørslerne fremgår af kortbilag på Bilag 1.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsesdato.

Screeningsafgørelse og klagevejledning kan læses her (nyt vindue)
Screeningsskema kan ses her (nyt vindue)
Bilag 1 kan ses her (nyt vindue)

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top