Afgørelse om at etablering af varmepumpe ved Flauenskjold Varmeværk ikke kræver miljøvurdering


2. februar 2022

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et varmepumpeanlæg ved Flauenskjold Varmeværk, matr.nr: 15gl, Vestengårdens Fjerding, Voer ikke kræver miljøvurdering. Projektområdet er omfattet af lokalplan 06-T-02.01 – Solvarmeanlæg, Flauenskjold. Projektområdet fremgår af kortbilag i screeningsafgørelsen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefrist er den 2. marts 2022.

Screeningsafgørelse og klagevejledning kan læses her.
Screeningsskema kan ses her.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen