Ny forvaltningsstruktur Aalborg Kommune er et stort skridt nærmere

11. juni 2021

Aalborg Kommune er i gang med at justere sin forvaltningsstruktur for at kunne give endnu bedre service og sammenhæng for borgerne. Forslaget til den nye struktur har netop været i høring hos medarbejderne og en lang række råd, kommunen samarbejder med.

På mødet i Den udvidede Magistrat har byrådets partier, med undtagelse af Enhedslisten, den 11. juni 2021 aftalt, at forvaltningsstrukturen i Aalborg Kommune bliver ændret fra 1. januar 2022. Det bliver med udgangspunkt i det beslutningsoplæg, som Magistraten sendte i høring den 10. maj 2021.

Den udvidede Magistrat har på mødet i dag drøftet de mange høringssvar og tilbagemeldinger fra medarbejdere og råd.

”Vi oplever, at der har været en god dialog, og vi værdsætter alle de velbegrundede og konstruktive tilkendegivelser til forslaget om den nye forvaltningsstruktur. De mange tilkendegivelser vidner om stor interesse for vores organisering”, siger Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester i Aalborg Kommune, og understreger, at det er en stor beslutning at ændre strukturen, og derfor har der været stor involvering.

”Med den nye struktur kan vi skabe mere helhed for borgere. Særligt på børn- og ungeområdet samt på handicapområdet bliver der mere sammenhæng. Det betyder eksempelvis bedre overgange, når børnene skifter fra børnehave til skole, og at borgere med handicap undgår at skulle skifte forvaltning i takt med, at de bliver ældre”.

Med en styrket forvaltning for Klima og Miljø kommer der et stærkere fokus på den grønne omstilling på tværs af kommunen. Samtidig bliver samlingen af flere sundhedstilbud en forbedring for borgerne med fokus på tidlig indsats og styrket samarbejde med andre sundhedsfagligheder.

På baggrund af tilkendegivelserne i høringssvarene bliver der foretaget nogle enkelte justeringer i forhold til beslutningsoplægget. Bl.a. at flere af forvaltningerne og udvalgene får nye navne, der bedre rammesætter de opgaver, de varetager.

Næste skridt er, at den 17. juni 2021 behandler Magistraten sagen, mens Byrådet behandler den 23. juni 2021.

Justeringer
På baggrund af tilkendegivelserne i høringssvar og tilbagemeldinger fra medarbejdere og råd, bliver der foretaget følgende justeringer af beslutningsoplægget:

Navngivning af forvaltninger og stående udvalg:Nuværende forvaltningsnavne

per 1. januar 2014

Forvaltningsnavne

 per 1. januar 2022

Udvalgsnavne

 per 1. januar 2022

Borgmesterens Forvaltning

Økonomi og Erhverv

Økonomiudvalget

By- og Landskabsforvaltningen

By og Land

By- og Landskabsudvalget

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Job og Velfærd

Job- og Velfærdsudvalget

Ældre- og Handicapforvaltningen

Senior og
Rehabilitering

Senior og
Rehabiliteringsudvalget

Skoleforvaltningen

Børn og Unge

Børn- og Ungeudvalget

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Sundhed og Kultur

Sundheds- og Kulturudvalget

Miljø- og Energiforvaltningen

Klima og Miljø

Klima- og Miljøudvalget

 

 • Handicapinstitutionerne Valmuehaven og Firkløveret i den nuværende Ældre og Handicapforvaltning flytter sammen med det øvrige handicapområde i Job og Velfærd
 • Indtægtskravet vedrørende. salg af bygninger flytter fra AaK Bygninger i Borgmesterens Forvaltning til AaK Arealer i By og Land
 • Opgaven og økonomien med Særligt tilrettelagt undervisning (STU) flytter sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning til Job og Velfærd

Afdelinger, der flytter sammen – (fra tidligere beslutningsoplæg)

 • Dagtilbudsområdet med dagplejen, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, selvejende institutioner, specialbørnehaver (herunder Birken), samt det private pasningsområde flytter til Børne- og Unge
 • Aak Bygninger flytter fra Borgmesterens Forvaltning til Klima og Miljø
 • Kollektiv trafik flytter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til Klima og Miljø
 • Kørselskontoret flytter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til Klima og Miljø
 • Klima og Miljø får ansvar for den tværgående politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger
 • Våd natur flytter fra Miljø og Energiforvaltningen til By og Land
 • Træningsenhedens træning efter sundhedslovens § 119, 140 og 140a, samt den tilhørende myndighedsopgave i Ældre og Handicapforvaltningen flytter til Sundhed og Kultur
 • Tandplejen flytter fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til Sundhed og Kultur
 • Sundhedsplejen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen flytter sammen med de øvrige sundhedstilbud i Sundhed og Kultur
 • Borgerservice, eksklusiv opkrævningsenheden, i Borgmesterens Forvaltning flytter til Sundhed og Kultur
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning, herunder opgaven og økonomien vedrørende STU, flytter fra Skoleforvaltningen til Job og Velfærd
 • Myndighedsopgaver, indsatser og tilbud inden for Voksen-handicapområdet i Ældre og Handicapforvaltningen flytter til Job og Velfærd
 • Forebyggende medarbejdere fra Sundheds- og Kulturforvaltningen flytter til Senior og Rehabilitering
 • Betjeningen af Handicaprådet, Integrationsrådet og Uddannelsesrådet flytter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til Job og Velfærd
 • Betjeningen af Ligestillingsudvalget (SUN) flytter til Økonomi og Erhverv
 • Der gennemføres en konsolidering af Aalborg Forsyning

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen