Jagten på spøgelser er gået ind i de danske farvande

Når fiskenet, tejner og andre fiskeredskaber bliver tabt, forsætter de med at fiske. Mange hummere, krabber og fisk bliver filtret ind i redskaberne og dør meningsløst i spøgelsesnettene. Også fugle og havpattedyr bliver fanget i nettene og dør. Desuden forvitrer fiskeredskaberne med tiden. Dermed bliver de vanskeligere at samle ind, og plasten forurener havmiljøet.

Limfjordsrådet og Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO) beder nu i fællesskab om hjælp til at lokalisere spøgelsesnet i alle danske farvande. Limfjordsrådet, som arbejder for en ren og bæredygtig Limfjord, har udviklet et digitalt værktøj til at indberette positionerne, når brugere af fjorden finder eller taber redskaber. Værktøjet er blevet opdateret til at modtage indberetninger fra hele Danmark.

Hundredvis af spøgelsesnet er allerede bjærget
Limfjordsrådets formand, Jens Lauritzen, fortæller: “Vi oplever stor interesse for indsatsen mod spøgelsesnet fra borgere, som hjælper ved at lokalisere net i Limfjorden. Indrapporteringerne er helt afgørende for at få kortlagt problemets omfang og lette oprydningsarbejdet.”

På baggrund af brugernes indrapporteringer fra Limfjorden, blev der i sommeren 2021 fjernet mere end 250 redskaber på få dage – primært garn. Det skete på en bevilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, I 2020 bjærgede foreningerne “Levende hav” og “North Nature” desuden mere end 300 spøgelsesnet fra Limfjorden.

Omfanget af problemet varierer fra område til område, men resultaterne fra Limfjorden er skræmmende, og oprydningsarbejdet er langt fra færdigt endnu.

Det er nu, jagten skal i gang
Formanden for KIMO Danmark, Karsten Filsø, er glad for, at indsatsen nu bliver bredt ud til resten af landet. Han siger: “Vi ved, at der er problemer med spøgelsesnet mange steder. Derfor opfordrer vi erhvervsfiskere, lystfiskere, dykkere og andre bruger af havet til at indrapportere positioner på herreløse redskaber i hele Danmark.”

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har afsat en pulje til marin oprydning på i alt 9 mio. kr. fra 2021-24. Indberetningsværktøjet er klart, og jo flere, der indberetter fund af spøgelsesnet, desto bedre kan oprydningsindsatsen blive planlagt.

Værktøjet er udviklet som en del af projekt “NETOP og affald væk fra Limfjordskysten”. Projektet bliver finansieret med midler fra bl.a. Havørred Limfjorden og Interreg projektet Water Co-Governance.

Læs mere om det digitale værktøj til indrapportering af fundne eller tabte fiskeredskaber og indberet her:
https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/spoegelsesnet-i-limfjorden/

Fakta
KIMO er et internationalt samarbejde om at skabe rene kyster og beskytte og bevare havmiljøet i Nordsøen og Østersøen. KIMO repræsenterer over 80 kystkommuner i flere Europæiske lande. 18 kystkommuner er medlem af den danske afdeling af KIMO.

Læs mere om KIMO på deres hjemmeside:
https://kimointernational.org

Limfjordsrådet arbejder for en ren og bæredygtig Limfjord. Rådet består af byrådsmedlemmer fra 18 kommuner: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Randers, Mariagerfjord og Aalborg – samt Frederikshavn Kommune, der ikke har opland til Limfjorden.

Læs mere om Limfjordsrådet på deres hjemmeside:
https://www.limfjordsraadet.dk 

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen