Horten Advokatpartnerselskab har i dag præsenteret Aalborg Byråd fo

09. december 2021

Horten Advokatpartnerselskab har i dag præsenteret Aalborg Byråd for advokatundersøgelsen af By- og Landskabsforvaltningens praksis i forbindelse med udbygningsaftaler for perioden fra 1. januar 2011 til 1. september 2021.

Byrådet udtaler:

“Vi er tilfredse med, at vi nu har fået foretaget en grundig undersøgelse af kommunens praksis for udbygningsaftaler.
Vi sætter stor pris på de anbefalinger, vi har fået, til ændring af praksis, og de skal selvfølgelig implementeres hurtigst muligt.

Vi har et stort ansvar for at udbedre de fejl, vi er ansvarlige for, så alle parter kan komme godt videre.
Det er et stort og meget grundigt stykke arbejde, der er foretaget af advokatfirmaet. Det vil vi nu dedikere os fuldt ud til at gennemgå, så vi sikrer, at alle sten bliver vendt og alle involverede og interesserede kan få svar på deres spørgsmål. Både ift. det fremadrettede og den hidtidige praksis.

Vi vil igangsætte en handlingsplan med følgende fokuspunkter:
1. Gennemgang og forbedring af administrative processer og praksis – med fokus på notat- og journaliseringspligt.
2. Oplæg til drøftelse af revision af planprocesser – herunder udarbejdelse af et administrationsgrundlag, hvor de retlige betingelser for at indgå udbygningsaftaler tydeligt fremgår.
3. En nærmere undersøgelse af de retlige konsekvenser af alle de konkrete sager, herunder i hvilket omfang, der er grundlag for at imødekomme eventuelle økonomiske krav.
4. Åbenhed omkring advokatundersøgelsen – vi skal dele viden, så vi tydeliggør rammer og regler.
5. Herudover følger vi alle de anbefalinger, som advokatfirmaet Horten har givet.

Vi har som sagt brug for at gennemgå det fulde materiale og vil herefter tage stilling til organiseringen af den videre proces med iværksættelse af handlingsplan. De helt indledende overvejelser herom vil By- og Landskabsudvalget gøre sig på et senere møde.

Det er afgørende, at vi kan have tillid til, at offentlige myndigheder overholder regler og interne procedurer. Advokatundersøgelsen har ikke omfattet en stillingtagen til eventuelt disciplinært ansvar. Det har heller ikke været en del af advokatundersøgelsen at søge det frembragte materiale yderligere suppleret i form af interviews eller lignende af medarbejdere i forvaltningen. Konklusionernes alvor taget i betragtning, igangsætter vi nu en personalejuridisk undersøgelse. Den personalejuridiske undersøgelse er et nødvendigt og naturligt næste skridt, og vi vil på baggrund deraf drage de nødvendige konklusioner. Samtidig er det vigtigt at prioritere hensynet til de ansatte og at pointere, at ingen har handlet for egen vindings skyld – det er en belastende situation, hele forvaltningen er bragt i, og derfor er det også vigtigt, at processen er ordentlig og gennemsigtig. Under den personalemæssige undersøgelse er Direktøren for By- og Landskabsforvaltningen og Stadsarkitekten hjemsendt med løn. Magistraten drøfter sagen på mandag og kan på nuværende tidspunkt ikke komme det nærmere”.

Horten Advokatpartnerselskab har i dag fremlagt følgende dokumenter

Advokatundersøgelse af udbygningsaftaler i Aalborg Kommune med bilag

Hortens præsentation af advokatundersøgelse

Sammenfatning af advokatundersøgelse om udbygningsaftaler

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen