Den personalejuridiske undersøgelse i forbindelse med udbygningsaftaler er afsluttet.

28. marts 2022

Den personalejuridiske undersøgelse, der blev igangsat af Magistraten i Aalborg Kommune i forlængelse af sagen om udbygningsaftaler, er nu afsluttet.

Byrådet i Aalborg Kommune har på mødet i dag, den 28. marts 2022, fået fremlagt de overordnede konklusioner af Horten Advokatpartnerselskabs personalejuridiske undersøgelse.

Horten har i sin personalejuridiske undersøgelse konstateret, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af direktør Anders Fokdal. I forlængelse af advokatundersøgelsen, den personalejuridiske undersøgelse, hjemsendelsen og frem mod implementeringen af en række ønskede ændringer finder Anders Fokdal og Aalborg Kommune, at tidspunktet er rigtigt i forhold til at vurdere det fremtidige samarbejde. I forlængelse heraf har Byrådet godkendt, at der indgås aftale mellem kommunen og Anders Fokdal om, at samarbejdet ophører.

”Jeg anerkender Anders’ store betydning for forvaltningen i årene, der er gået. På vegne af Aalborg Kommune vil jeg gerne takke ham for hans betydelige indsats og ønske held og lykke fremover”, siger Jan Nymark Thaysen, rådmand i By og Land i Aalborg Kommune.

Anders Fokdal tager det gode samarbejde med videre:
”Jeg er er glad for, at advokatundersøgelsen har vist, at der ikke er grundlag for at rette kritik mod mig. Gennem mine mere end 20 år i Aalborg kommune er jeg stolt af at have haft mulighed for at arbejde sammen med dedikerede og kompetente kolleger i alle forvaltninger – de sidste år i By og Land. Jeg er også stolt af de resultater, vi sammen har skabt og tager det gode samarbejde med videre, nu hvor jeg skal til at fokusere på, hvad fremtiden skal bringe af nye opgaver”, siger Anders Fokdal.

Horten har som et led i undersøgelsen gennemført interviews med 16 ledere og medarbejdere i By og Land. Det har ført til tiltag for et mindre antal ansatte i forvaltningen. På baggrund af Hortens undersøgelse vedrørende Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med udbygningsaftaler, er der mellem Aalborg Kommune og Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen indgået aftale om fratrædelse.

”Jeg har sammen med mine dygtige medarbejdere opnået flotte resultater, og det har været utroligt spændende at arbejde med moderne byudvikling, hvor visioner er blevet omsat gennem en sam-menhængende byplan, gode byrum og nytænkende arkitektur” udtaler Peder Baltzer Nielsen.

Rådmand Jan Nymark Thaysen anerkender stadsarkitektens visionære indsats for kommunens udvikling og ser frem til at komme videre efter undersøgelsen.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan sætte punktum for den personalemæssige del af forløbet vedrørende udbygningsaftaler. Samtidig er det nu tid til at se frem til et samarbejde med nye ledere på de pågældende poster”, slutter Jan Nymark Thaysen.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen