Aalborg vil være grønt kørende

03. september 2020

Magistraten er kommet med deres budgetforslag for 2021-2024. Både PlusBus og flere gode forbindelser for cyklisterne skal være med til at understøtte kommunens indsats for bedre sundhed, bedre bymiljøer og mindre trængsel på vejene.

Aalborg vil være grønt kørende, og Magistraten – som er den øverste politiske ledelse – er nu kommet med deres budgetforslag for 2021-2024. Nu vil politikerne gerne høre borgernes mening om, hvad pengene skal bruge til, før de laver det endelige budgetforlig den 24. september.  

Aalborg bliver i 2023 den første kommune i Danmark med en PlusBus. Aalborg vokser årligt med mere end 1.600 indbyggere, og PlusBus’en vil gøre det lettere at komme gennem byen på en bæredygtig måde og forhåbentlig også trække flere borgere fra bilen over i den kollektive trafik.

Med ruten fra væddeløbsbanen i vest til det nye supersygehus i øst vil PlusBus’en styrke byens vækstområder, og der er allerede planlagt 2.999 nye boliger langs ruten.

Aalborg Kommune har åbnet en dialog med transportministeren om en PlusBus2. Den skal supplere PlusBus og krydse Limfjorden fra Vodskov i nord til Svenstrup i syd, så de to PlusBus-linjer sammen kan fungere som rygrad for den kollektive trafik og være en vækstdriver for fremtidens Aalborg.

Flere skal cykle

Fremtidens mobilitet skal være sikker, tryg og bæredygtig. Derfor er et af vores centrale mål, at 50% af transporten i 2040 foregår ved cykel eller gang. Lige nu går udviklingen desværre den forkerte vej. Flere kører i bil – også på de korte ture, og antallet af uheld med cyklister har været svagt stigende siden 2017. Det taler imod vores målsætning om nul dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. 

En af de ting, som kan være med til at vende udviklingen, er elcykler. I foråret spurgte vi 2.350 cyklister om deres cykelvaner, og mere end hver 6. havde adgang til en elcykel. Andelen har været stigende de senere år, og med elcyklernes udbredelse er cykling blevet en reel mulighed og et attraktivt valg for langt flere borgere – især blandt ældre, fysisk svækkede og børnefamilier, men også blandt de yngre pendlere.

Gode cykelforbindelser  

Den nye cykelpolitik har fokus på tre temaer: ’Børn på cykel’, ’Trygt, sikkert og attraktivt’ samt ’Medvind og smutveje’. De tre temaer skal på hver deres måde spille ind i et ønske om at gøre cyklisme til en ligeværdig mobilitetsform i byerne og en attraktiv og tilgængelig mobilitetsform i så stor en del af kommunen som muligt.

Der er mange måder at arbejde med gode cykelforbindelser på. Det kan være gode og trygge cykelruter til og fra skoler. Det kan også være institutioner og fritidsaktiviteter, der er med til at indpode en cykelkultur hos børn og unge. Gode muligheder for at vælge cyklen som transportmiddel i dagligdagen kan nemlig øge den oplevede mobilitet og fremme sundhed og fysisk aktivitet hos en bred målgruppe. Og endelig vil et godt og sammenhængende stinet, der kobler stationer, større boligområder og arbejdspladser kunne bidrage til at flytte pendlertrafik fra bil til cykel.

Aalborg Kommunes cykelpolitik

Temaerne i cykelpolitikken er blevet til på baggrund af input fra borgerne. 2.350 borgere deltog i februar og marts 2020 i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de bidrog med fakta om deres cykelvaner og deres syn på Aalborg som cykelkommune. De tilkendegav også, hvad der gør det trygt, sikkert og attraktivt at cykle.

Cykelpolitikken forventes endeligt vedtaget i By- og Landskabsudvalget i september 2020.

Når politikken er vedtaget, skal der udarbejdes et handlingskatalog, der systematiserer og prioriterer de mange ønsker og idéer, som kan understøtte politikken. 

 

Ny cykel- og gangbro over Limfjorden

Byrådet i Aalborg ønsker at tilkendegive, at man er sindet at medvirke til finansieringen af en cykel- og gangbro over Limfjorden mellem Aalborg C og Stigsborg. Der kan medfinansieres med op til 100 mio. kr. til det projekt, der er beskrevet via forstudier af Gehl Arcitects og NIRAS. Forstudier, der er støttet af Realdania. Projektet har en anlægssum på op til 400 mio. kr. og udover Aalborg Kommune bidrager Stigsborg P/S med 100 mio. kr. Den resterende finansiering søges finansieret ved fonde. Projektet vil indgå i Aal-borg Kommunes investeringsplan i perioden fra 2025 og frem.

COVID-19 har fremrykket anlægsprojekter indenfor vejområdet

By- og Landskabsforvaltningens fremrykkede budget til genopretning af veje og stier betyder, at der i 2020 er igangsat – ekstra – 103 km vej og 20 km stier. Det er udover de i forvejen planlagte 31 km vej og 21 km stier, som led i kommunens vejvedligeholdelse. Herudover er der planlagt reparationer på en lang række veje.

Denne indsats er en saltvandsindsprøjtning til kommunens vejnet. Vi er klar over, at der stadig er et behov for genopretning af mindre, lokale veje i åbent land samt i boligområder og villakvarter udstykket i perioden fra 1950 og frem til 1970’erne.

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen