Aalborg vil skabe flere arbejdspladser

Magistraten er nu kommet med deres budgetforslag for 2021-2024, og de vil rigtig gerne høre borgernes mening om, hvad pengene skal bruge til, før de laver det endelige budgetforlig den 24. september.  

Aalborg er en af landets førende studiebyer med over 40.000 studerende. Antallet af studerende har været stigende de seneste år, og de mange dimittender, der hvert år kommer ud på arbejdsmarkedet, giver nogle beskæftigelsesmæssige udfordringer. En lang række initiativer er allerede sat i gang, men med COVID-19 in mente foreslås det at sætte ekstra ind med ’Jobvækstpakken 2.0’, der går på tværs af erhverv og jobområdet.

Tiltrækning af virksomheder 
Aalborg er en kommune i vækst og en kommune med et stort investeringspotentiale. Aalborg har siden 2016 via Invest in Aalborg arbejdet struktureret med at tiltrække nye virksomheder fra både ind- og udland og sætter med sine arbejdsmetoder Aalborgs relationer og styrkepositioner på verdenskortet.

Invest in Aalborg tilbyder hjælp til danske og udenlandske virksomheder med at opbygge og udvide deres netværk, få indsigt i forretningsmuligheder og i byplanlægning, få hjælp til rekruttering og mulighed for at deltage i projektsamarbejder og forretningsdialoger.

Investeringsverdenen bliver stadig mere og mere kompleks, og konkurrencen globalt øges kraftigt i disse år. Investeringsfremme kræver derfor stor viden og fortrolighed, og der ønskes en styrkelse af indsatsen med opnormering i antal årsværk og tiltrækning af yderligere in-house kompetencer, specielt inden for Aalborgs styrkepositioner IKT og Energi (Informations- og Kommunikationsteknologi), og der sættes fokus på samarbejdet i Green Hub Denmark. 

Aalborg Alliancen og vækst via viden 
COVID-19 har medført højere ledighed, hvilket gør Aalborg Alliancens virke endnu mere aktuelt. Over 430 medlemmer af Aalborg Alliancen sender Aalborg et tydeligt signal om den store opbakning til dels at bidrage med 600 mio. kroner til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse og dels til at reducere ledigheden i Aalborg Kommune.

Aalborg Alliancen er et partnerskab mellem DI Aalborg, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, SMV Aalborg, Erhverv Norddanmark, ErhvervsNetværk 9220, LO, Aalborg City og Aalborg Kommune. I regi af Aalborg Alliancen benytter virksomheder sig i langt højere grad af Jobcenter Aalborg. Her er det naturligt at sætte mere ind på opkvalificering af arbejdsstyrken.

Aalborg har en overledighed af højtuddannet arbejdskraft, og Nordjylland har en udfordring i forhold til produktivitet, som er tiltaget siden finanskrisen. Vækst via viden 2.0 har netop som formål at skabe vækst og udvikling i nordjyske virksomheder via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft.

Indsatsen løber fra 1. september 2020 og løber frem til 2023, og er en fælles nordjysk satsning mellem kommuner, uddannelser, erhvervsfremmesystemet og beskæftigelsessystem.

Jobcentret får flere muskler
En forudsætning for jobvækst i den enkelte virksomhed er hurtigt jobmatch med den rette medarbejder. Det er vigtigt få de mange højkvalificerede, der lige nu er er ledige, ud i de virksomheder, der er i vækst. Derfor oprustes jobcentret med flere ressourcer til at få de ledige hurtigt

guidet hen mod de områder, der mangler arbejdskraft.

COVID-19 og Jobvækstpakke 2.0 
COVID-19 har betydet, at antallet af ledige i Aalborg Kommune siden marts og frem til juni er steget med 1.200 personer. Aalborg Kommune vil derfor igangsætte en Jobvækstpakke 2.0, der blandt andet omfatter:

  • ’Invest in Aalborg’ skal styrkes for at tiltrække virksomheder og investeringer udefra.
  • Aalborg Alliancen skal øge jobeffekten yderligere.
  • Flere højtuddannede skal skabe ’Vækst via viden’ i nordjyske virksomheder.

Aalborg Byråd har fremrykket anlægsinvesteringer for 499 mio. kr.
Aalborg Byråd vil redde jobs og skabe omsætning i virksomhederne, som rammes af COVID-19. Derfor har Aalborg Byråd fremrykket anlægsinvesteringer for 499 mio. kr. Det er især kommunens daginstitutioner, skoler og plejecentre, der renoveres, så både arbejdsmiljøet og indeklimaet bliver forbedret. Derudover bliver klima- og energiforbedringer, veje og trafiksikkerhed også prioriteret højt. 

 

Aalborg Alliancen 

  • Over 430 medlemmer 
  • 600 mio. kroner til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse 
  • 1.682 jobformidlinger

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen