Vandindvindingstilladelse til Bjerreby Vandværk

Svendborg Kommune giver hermed Bjerreby Vandværk tilladelse til at indvinde grundvand til almen drikkevandsforsyning fra boringerne med DGU nr.: 172.607 og 172.608.

Tilladelsen meddeles efter Vandforsyningsloven samt Miljøbeskyttelsesloven.

Svendborg Kommune har i tilknytning til boretilladelsen og den foreløbige vandindvindingstilladelse vurderet, at vandindvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning på miljøet. Tilladelserne og screeningsafgørelsen blev givet den 22. april 2020.

De oplysninger, der er tilvejebragt i forbindelse med etableringen af boringerne og prøvepumpningerne, har ikke medført, at kommunes vurdering ændres.

Der kan klages over afgørelsen frem til den 11. december 2020 – Læs nærmere i tilladelsen.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top