Ryttervej 63 og 65

Ryttervej 63 og 65

Offentlig høring af forslag til lokalplan 112 – tillæg 1

Teknik- og Erhvervsudvalget har d. 19. august 2021 besluttet, at forslag til lokalplan 112 – tillæg 1 skal udsendes i offentlig høring.

 

Lokalplanen giver mulighed for at området fremover også kan anvende til kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv samt forskning.

 

Lokalplanforslaget kan ses som bilag nederst på siden i en PDF version, som en digital lokalplan eller på Plandata eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Høring

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra d. 30. august 2021 til og med den 13. september 2021.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

Alle indkomne høringssvar vil blive offentliggjort i forbindelse med planens endelige vedtagelse. 

 

Om lokalplanen

Lokalplan 112 – tillæg 1 er et tillæg til den gældende Lokalplan 112.

Lokalplan 112 – tillæg 1 skal give mulighed for at området også kan anvendes til kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv samt forskning.

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 27. september 2021

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Maria Kiilsholm Fallesen på telefon 24990044

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen