Illebøllevej 16

Orientering om ansøgning af tilladelse af husdyrbrug på Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing

Svendborg Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning om tilladelse til husdyrproduktionen på Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing.

Hvidtfeltgaard v/Tony Vous Lægsgaard har søgt om at etablere et husdyrbrug på ejendommen Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing. Der etableres en toklimastald til smågrise med et produktionsareal på 4.739 m2. Desuden opføres en ny gyllebeholder med en kapacitet på 5240 m3. Den nye gyllebeholder forsynes med telt-overdækning. Der opføres også 2 kornsiloer.

Parter som vurderes at have en væsentlig individuel interesse i sagen kan komme bemærkninger til ansøgningen om natur, miljø eller landskab, hvis de mener, at det kan have betydning for vores afgørelse. Parter er nærmere fastsat ud fra nærhed til den pågældende ejendom. Du kan læse mere om ansøgning og tilladelse i det vedhæftede udkast.

Hvis du som part har bemærkninger, skal vi modtage disse senest den 24. februar. Bemærkningerne skal sendes til landbrug@svendborg.dk eller til Svendborg Kommune, Natur og Miljø, Svendborgvej 135, 5762 V Skerninge. Att.: Landbrug.

Den ansøgte ændring af husdyrbruget kræver tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven. Kravene til kommunens behandling af sagen fremgår af husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Svendborg Kommune vurderer, at der kan gives tilladelse, da kommunen på baggrund af gældende lovgivning, Miljøstyrelsens vejledninger og beregningerne i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem og med de i tilladelsen fastsatte vilkår vurderer, at husdyrbruget ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet.

Når vi har afgjort sagen endeligt, vil parterne blive orienteret pr. brev, og der vil til den tid være mulighed for at klage over afgørelsen. En klage skal indgives senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at der er fuld offentlighed i vores forvaltning. Det betyder, at enhver kan forlange at se de dokumenter, der vedrører sagen, også eventuelle høringssvar. Dokumenter om f.eks. personers private økonomi og interne arbejdsdokumenter er dog undtaget ifølge offentlig-hedslovens4 §§ 19-35.

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte Svendborg Kommune på 6223 3444 eller på mailadressen landbrug@svendborg.dk.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen