CPR-numre videregivet ved en fejl

Underretning af registrerede

Silkeborg Kommune styrker intern datasikkerhed, så personoplysninger fremover ikke længere fremgår af interne mødeindkaldelser i kommunens elektroniske kalendersystem i Familie og Børnehandicap. Den tidligere praksis er anmeldt til Datatilsynet som et databrud.

Silkeborg Kommunes sektion for Familie og Børnehandicap vil fremover ikke længere skrive borgeres personoplysninger ind i interne mødeindkaldelser. Det har gennem en årrække været en praksis for at lette mødedeltagernes forberedelse og sagsbehandling.

Oplysningerne kan imidlertid ses af andre medarbejdere i kommunen, hvis medarbejderne aktivt går ind i mødedeltagernes kalendere. Alle medarbejdere i kommunen har dog tavshedspligt og er instrueret i kun at opsøge oplysninger, som er nødvendig for egen sagsbehandling. Desuden kan kommunens medarbejdere ikke søge i kalenderaftalerne efter oplysninger om bestemte borgere, ligesom det heller ikke er muligt at udtrække lister på borgere fra kalenderaftalerne.

Silkeborg Kommune styrker løbende datasikkerheden og blev opmærksom på oplysningerne i de interne mødeindkaldelser ved et internt tilsyn. Oplysningerne er fx fulde navn, cpr.nr. og tlf. nr., og i en mindre andel af mødeindkaldelserne fremgår mere personlige og følsomme oplysninger. I princippet kan alle borgere, der har en sag i Familie og Børnehandicap være berørt, og i værste fald kan konsekvensen være, at andre medarbejderes adgang til oplysningerne har medført brud på fortroligheden, at borgeren har mistet kontrollen over egne data, og at borgeren kan lide skade på sit omdømme eller blive udsat for identitetstyveri. Silkeborg Kommune er ikke bekendt med, at den anvendte praksis har haft konsekvenser for borgerne, eller at oplysningerne er blevet misbrugt.

Alle medarbejdere i afdelingen er nu instrueret om ikke fremover at skrive data i kalenderen, som gør det muligt at identificere personer, samt at slette evt. persondata i ikke gennemførte kalenderaftaler. Alle kalenderaftaler slettes bagud.

Silkeborg Kommune har anmeldt den hidtidige praksis som et databrud til Datatilsynet. Det er ikke muligt at underrette de enkelte borgere om, at deres oplysninger har været tilgængelige i interne mødeindkaldelser, da den anvendte praksis har fundet sted i mange år, og da mange af dataene i dag er slettet og ikke kan genfindes i kalendersystemet.

Berørte borgere, der har spørgsmål, kan kontakte Lone Baggersgaard Petersen på tlf. 51 18 54 36.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen