Nye muligheder på sort jord

Nye muligheder på sort jord

Den 1. februar åbnede Miljøstyrelsen en ny tilskudsordning til udtagning af lavbundsjord under titlen ’Klima-lavbundsordning’. Der er afsat 255,5 mio. kr. til ordningen i 2021 og 2022, som skal dække kompensation til lodsejere samt projektering og anlægsudgifter.

Ordningen er opbygget så enkelt som muligt. Det giver en række fordele for dig som lodsejer:

  • Du kan selv søge om tilskud
  • Du kan også lade kommunen søge – f.eks. hvis I er flere lodsejer, der går sammen om et fælles projekt
  • Du kan nøjes med én ansøgning til både forundersøgelse og etablering
  • Du får hele kompensationen udbetalt på én gang, når projektet er etableret
  • Der gives op til 86.000 kr. i kompensation pr. hektar, og man kan fortsat have dyr på græs, slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden. Områderne må ikke gødes, sprøjtes eller jordbearbejdes.

Krav til lavbundsarealet:

  • Minimum 10 hektar sammenhængende areal
  • Minimum 60 % af arealet skal indeholde mere end 6 % kulstofindhold

Når lavbundsjorden bliver våd, nedbrydes jordens organiske materiale langsommere eller ophører helt, så der udledes færre drivhusgasser. Samtidigt skabes nye naturområder. Ændringen er permanent.

Første ansøgningsrunde løber fra 1. februar til 15. april 2021. Du kan læse mere om Miljøstyrelsens ordning her. Ønsker du at drøfte mulighederne for et projekt med kommunen eller har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte Magnus Bank Krog på 3017 5422.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen