Foto: Søg penge i byfornyelsespuljen

Landsbyer får 23 millioner til byfornyelse

Pressemeddelelse 

Over de næste fire år kan landsbyer i Svendborg Kommune få penge til renovering af forsamlingshuse samt fredede og bevaringsværdige huse. Fra 2022 vil der også være midler til nedrivning af forladte huse og skabelse af nye byrum. En rigtig god mulighed for borgere og ildsjæle i vores landområder, siger Flemming Madsen, formand for Teknik- og Erhvervsudvalget.

Et faldefærdigt forsamlingshus eller en tom fabriksbygning kan skæmme og skabe negativ stemning i en landsby eller et landområde. Men nu bliver der mulighed for at gøre noget ved det. De næste fire år har Svendborg Kommunes landområder mulighed for at få del i puljemidler, der skal gøre landområder og landsbyer mere attraktive at bo i, investere i og flytte til.

Der er tale om i alt 23 mio. kr. over de næste fire år. I 2021 går pengene til at istandsætte forsamlingshuse og renovere fredede og bevaringsværdier huse. Fra 2022 kan der også søges penge til nedrivning af forladte huse eller gamle erhvervsbygninger eventuelt i sammenhæng med skabelse af nye offentlige byrum.

-Det er en rigtig god mulighed for, at borgere og ildsjæle i vores landområder kan løfte mødet med deres landsby. Der er nu hjælp at hente til at istandsætte forsamlingshuset, de nedslidte, gamle huse eller nedrivning af en forladt fabriksbygning eller tom rønne, som skæmmer et lokalområde. Måske kan bygningen eller arealet få et nyt liv som byrum eller samlingssted, siger Flemming Madsen (S), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg Kommune.

Vilje og kræfter i Svendborgs stærke lokalmiljøer
Flemming Madsen peger på, at det lokale initiativ er helt afgørende.
-I Svendborg Kommune er der både vilje og kræfter i vores mange stærke lokalmiljøer. Jeg er overbevist om, at den økonomiske investering i landsbyerne vil blive omsat til spændende lokale fornyelsesprojekter og endnu skønnere byer for både borgere og besøgende, siger han.

Svendborg Byråd har netop besluttet at finde de 40 procent af pengene, der skal til for at få del i de statslige puljemidler. Det er i alt cirka 9 mio. kr. over fire år. Svendborg har foreløbig fået bevilget midler til de første to år og forventer at få samme bevilling for de sidste to år af perioden.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der administrerer den statslige ramme til landsbyfornyelse. Kravet er, at pengene skal anvendes i landsbyer med under 4.000 indbyggere eller i det åbne land. Den statslige udgiftsramme var i 2019 på i alt cirka 130 mio. kr., og 56 kommuner har fået del i pengene.

Til januar vil kommunen offentliggøre ansøgningsskema og vejledning til at ansøge på kommunens hjemmeside. I 2021 holder vi informationsmøder og webinarer med lokalrådene og andre interessenter om ansøgningsmulighederne.

FAKTA – projekter der kan opnå støtte
Der kan søges fire gange i 2021 – i det første år er fokus på istandsættelse af bevaringsværdige og fredede bygninger samt forsamlingshuse.

Puljen kan anvendes i hele Svendborg Kommune på nær Svendborg by. Der kan gives tilskud til istandsættelse af facade, tag, vinduer, døre, udhæng, udvendige trapper, gesimser, detaljer, skorsten og lign. Der kan ikke alene søges til maling af facader, døre og vinduer.

Støtte til istandsættelse af bevaringsværdige og fredede bygninger

Du kan se, om din ejendom er bevaringsværdig eller fredet her

Der ydes støtte med op til 60%. Ejer skal selv kunne bidrage med minimum 40% af projektets samlede udgifter.

Bygningen skal være udpeget som bevaringsværdig, vil kunne opnå en bevaringsværdi eller opnå en højere bevaringsværdi eller være fredet.

Bygningen skal være væsentlig nedslidt og have behov for en vedligeholdelsesindsats.

Renoveringen skal højne bygningens arkitektoniske værdi og være med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.

Der vil blive sat vilkår til forskellige relevante arkitektoniske og udførelsesmæssige krav. Det kan være tale om krav til valg af materialer, udformning og udførelse af f.eks. detaljer, vinduer, døre og kviste.

Bygninger skal have en synlig beliggenhed set fra offentlig vej.

Støtte til renovering af forsamlingshuse

Der kan søges tilskud til udvendig istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse f.eks. til renovering af facader, tag og vinduer samt etablering af tilgængelighed dvs. handicaptoilet og handicapadgang samt til energiforbedringer anbefalet i en energimærkningsrapport.

Der ydes støtte med op til 80%, til projektets samlede udgifter op til 200.000 kr. Foreningen skal selv kunne bidrage med minimum 20% af projektets samlede udgifter.

Der ydes støtte med op til 60 %, hvis de samlede udgifter overstiger 200.000 kr. Foreningen skal til projekter over 200.000 kr. selv kunne bidrage med minimum 40% af projektets samlede udgifter.

Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra både ansøgningskriterierne og byfornyelseslovens regler. Der vil i januar blive offentliggjort et ansøgningsskema på www.svendborg.dk samt yderligere vejledning.

Arbejdet med renoveringen må ikke begynde, før kommunen har givet tilsagn om tilskud, fordi der vil blive stillet vilkår til udførelsen.

Yderlige information:
Flemming Madsen (S), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg Kommune, tlf. 21 63 09 49.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen