Lærere skal på skolebænken på erhvervsuddannelserne

I Svendborg skal 20 procent af de ældste skoleelever vælge en erhvervsuddannelse i 2021. Byrådets mål kræver, at lærere og vejledere bliver bedre til at guide de unge om at vælge den rette vej.

To dage i praktik på en erhvervsuddannelse som f.eks. tømrer, elektriker eller sosu-assistent. Nu skal de lærere – der vejleder de ældste folkeskoleelever om valg af uddannelse – ud og have hænderne helt ned i mulden. For de skal blive bedre til aktivt at råde og guide, så flere af de ældste folkeskoleelever vælger den rigtige retning fra start i stedet at tage et automat-valg af uddannelse.

Det kræver bedre førstehåndskendskab hos lærere og uddannelsesvejledere, og nu tager 22 af dem i todages praktik fordelt med én dag på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier (SESG) og én dag på Social – og Sundhedsskolen Fyn (SosuFyn) fra slut oktober og indtil medio november.

Projektet i Svendborg er en udløber af den nationale politiske aftale “Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra 2018, der skal styrke erhvervsuddannelserne gennem en lang række tiltag, bl.a. at lærere og vejledere i folkeskolen skal kende erhvervsuddannelserne bedre for at vejlede de unge bedre. Ifølge en undersøgelse mener kun 12 procent af danske lærere og vejledere, at de har et godt kendskab til erhvervsuddannelserne. Den politiske aftale forpligtede også landets kommunalbestyrelser til årligt at udarbejde lokale måltal for søgningen. Svendborg Byråd vedtog i april, at målet er at løfte søgningen fra 17 til 20 procent i 2021.

Den rette vej fra start er både godt for den unge og samfundet
Henrik Nielsen (C), formand for Børne- og Ungeudvalget siger:
”Det vil være godt for både for den enkelte unge og for samfundet, hvis vi får gjort op med automatvalget af ungdomsuddannelse. Styrkede kompetencer til vejledning hos lærere og vejledere kan være med til at få de unge guidet i den rigtige retning fra start. Det er egentlig en win-win. For samfundet kommer til at mangle tusindvis af dygtige faglærte i fremtiden, så der er gode jobs i vente. Samtidig ved vi, at der er en andel af de unge, hvor det har positiv betydning at vælge den rigtige vej fra start. Derfor har byrådet sat et mål om at få 20 procent af en årgang ind på erhvervsuddannelserne næste år”.

Allan Kruse leder af Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier (SESG) og siger:
”Vi glæder os til at byde lærere og vejledere velkommen. For alle elever skal vælge ungdomsuddannelse efter lyst, interesser og talenter. Og det kan lærere og vejledere understøtte og udfordre, når de kender alle uddannelserne”.

De unge skal vises mange veje – skolen spiller stor rolle
Nanna Lohmann skolechef i Svendborg Kommune siger:
”Vi er altid optaget af elevernes motivation, nysgerrighed og deres lyst til at lære. Det betyder, at vi skal udfordre og vise mange forskellige veje – også når det handler om den videre vej i ungdomsuddannelse. Jeg er sikker på, at praktikforløbet styrker dette arbejde for lærere og vejledere, så vores elever kommer godt videre på ungdomsuddannelse”.

Anne-Mette Haahr er uddannelsesvejleder og afdelingsleder på Tåsinge Skolen og har ønsket at komme i praktik. Hun siger:
”Det er vigtigt for mig som leder og vejleder for vores ungemiljø, at jeg kender til alle de mange valgmuligheder, der er for vores unge, når de er færdige med grundskolen. Jeg samarbejder tæt med UU-vejlederen om de ikke-uddannelsesparate, hvor en viden om bl.a. erhvervsuddannelserne er vigtigt. UU-vejledningen er målrettet de ikke-uddannelsesparate, bortset fra i den kollektive vejledning, og derfor har både mine lærere i 8. og 9. klasse og jeg et stort ansvar for at kunne varetage en ordentlig og nuanceret vejledning af de unge og deres forældre i uddannelsesvalget, så de træffer det valg, der får dem ind på rette hylde. Forældrene ved helt naturligt for lidt om de mange muligheder blandt ungdomsuddannelserne, og derfor spiller skolen en meget betydningsfuld rolle”.

 

Kontaktpersoner:
Henrik Nielsen, byrådsmedlem De Konservative, tlf. 23924979, nielsen@svendborg.dk
Nana Lohmann, skolechef i Svendborg Kommune, tlf. 29657640, nanna.lohman@svendborg.dk
Allan Kruse, leder af Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, tlf. 7222 5701, akru@sesg.dk
Anne-Mette Haahr, uddannelsesvejleder og afdelingsleder Tåsingeskolen, tlf. 24904607, anne-mette.haarh@svendborg.dk

Caseperson: Anne-Mette Haahr kan sørge for kontakt til elev fra Tåsingeskolen, der står overfor at vælge ungdomsuddannelse.

Datoer lærerne er i praktik:
HOLD 1 er i praktik på dagene 26.10 og 3.11 og er lærere fra: Tåsingeskolen, Tåsinge Center, Nymarkskolen, Rantzausminde Skole + UU.
HOLD 2 er i praktik på dagene 11.11 og 17.11 og er lærere fra: Stokkebækskolen, Issøskolen, Skårup Skole og Vestermarkskolen + UU Stokkebækskolen

Yderligere baggrundsinformation:
Jette Berthelsen, pædagogisk konsulent, Skole og Uddannelse, tlf. 30 17 65 18, jette.berthelsen@svendborg.dk

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top