Bækkelundsvej 16, 5892 Gudbjerg

Bækkelundsvej 16, 5892 Gudbjerg

Høring over ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Svendborg Kommune har modtaget en ansøgning om at godkende husdyrbruget på adressen Bækelundsvej 16, 5892 Gudbjerg.

Ansøgningen skal behandles efter husdyrbrugloven, og det indebærer, at kommunen skal vurdere, hvordan det ansøgte projekt påvirker miljøet.

Der er søgt om at få godkendt et samlet produktionsareal på 2.375 m2, og der etableres ikke nyt byggeri. Det samlede ansøgningsmateriale fremgår nederst på denne side.

Inden kommunen starter med at behandle ansøgningen skal offentligheden, berørte myndigheder og berørte stater have mulighed for at stille spørgsmål og udtale sig til det ansøgte projekt. Da projektet ikke medfører påvirkninger, der berører andre stater,  gennemføres der dog ikke høring af stater udenfor Danmarks grænser.

Svendborg Kommune gennemfører nu en offentlig høring, og eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen skal sendes skriftligt til:

  • email landbrug@svendborg.dk eller
  • Svendborg Kommune, Natur og Miljø att. Team landbrug, Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge.

 

Spørgsmål eller bemærkninger skal modtages senest 19. november 2021.

Det videre forløb

Den videre proces er herefter, at:

  • Svendborg Kommune udarbejder et udkast til afgørelse, og
  • Svendborg Kommune gennemfører en høring i 30 dage af offentligheden, berørte myndigheder, samt relevante foreninger og organisationer over udkast til afgørelse. Offentliggørelsen vil foregå digitalt på Svendborg Kommunes hjemmeside. Naboer og andre berørte vil blive orienteret direkte via digital post. Øvrige, der ønsker at modtage et udkast til afgørelse skal give os besked på mail eller almindelig post ( – se kontaktoplysninger ovenfor) hurtigst muligt og senest inden den offentlige høring på 30 dage sættes i gang.
  • Svendborg Kommune afgør sagen, og afgørelsen offentliggøres digitalt på Svendborg Kommunes hjemmeside. Herefter følger en periode på 4 uger, hvor klageberettigede har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Det vil til den tid fremgå af afgørelsen, hvem der er klageberettiget.

 

Vi gør opmærksom på, at når vi arbejder med en sag vil oplysninger, som vi modtager fra dig blive behandlet i vores IT-systemer. Vi kan f.eks. i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine oplysninger. Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside https://www.svendborg.dk/om-kommunen/datasikkerhed.

Har du spørgsmål til dette opslag kan du skrive en mail til landbrug@svendborg.dk eller ringe på telefon: 30175424.

 

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen