2.9 mio. kr. til arbejdet med unge med selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse

Svendborg Kommune har igennem de seneste år arbejdet fokuseret med fremme af mental sundhed og trivsel og tidlig opsporing af unge med psykisk sårbarhed. Med en bevilling på næsten 3 mio. kr. fra Socialstyrelsen tager Svendborg Kommune et nyt skridt målrettet unge med selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse. Målet er at give en bedre støtte og vejledning til både den unge selv, familien og netværket omkring den unge.

En screening fra Socialstyrelsen viser at selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse er et udbredt problem blandt unge, og at det kan medføre betydelige personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser såsom mistrivsel, øget risiko for selvmord, langvarige indlæggelser i psykiatrien, fysiske følgesygdomme og psykiske følgelidelser. Tidligere og igangværende projekter viser, at der også i Svendborg Kommune er unge 13-29-årige, som er udfordret af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Derfor har Svendborg Kommune udarbejdet projekt ’På rette vej’ fortæller formand for Børne- og Ungeudvalget Henrik Nielsen:

’Med projekt ‘På rette vej’ ønsker vi at øge trivsel og mestring af hverdagslivet samt stabilisere eller reducere spiseforstyrrelsen og den selvskadende adfærd hos unge, som døjer med disse psykiske udfordringer. Det er helt essentielt, at vi får udviklet en indsatsmodel, som kan være med til at sikre rette koordineret hjælp til den unge, så den unge kan fastholde eller genetablere et hverdagsliv med sociale fællesskaber, skole, uddannelse og arbejde’.

Ambition om et stærkere tværsektorielt samarbejde

Erfaringen fra et tidligere projekt for unge med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd i Svendborg Kommune, viser at der er behov for at fokusere på et stærkere tværsektorielt samarbejde.

Hanne Klit, formand for Social- og Sundhedsudvalget, fortæller:

’I projekt ’På rette vej’ er det en vigtig målsætning at der udarbejdes formaliserede samarbejdsgange og samarbejdsaftaler mellem aktører i den kommunale og regionale indsats på børne- og voksenområdet. Vi håber at denne tilgang vil betyde, at vi vil kunne tilbyde den unge en hurtigere og mere sammenhængende indsats, som tager udgangspunkt i den enkelte unges egne ønsker, behov og ressourcer’.

FAKTA om projekt ’På rette vej’

Projekt ’På rette vej – indsats for at modvirke konsekvenserne ved spiseforstyrrelse og selvskade’ er støttet med 2.972.889,00 kr. fra Udviklings- og Investeringsprogrammerne via Socialstyrelsen.  Projektet løber til 31. december 2023.

Projektets målgruppe er unge mellem 12 og 29 år med mild til moderat grad af selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelser. De unge kan have andre psykiske vanskeligheder, men den selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelse er den primære årsag til deltagelse i projektet.

Der er tale om et modningsprojekt, som følger Social- og Ældreministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser. Det betyder, at Svendborg Kommune, sammen med tre andre kommuner, skal bidrage til udviklingen af en indsats, som opnår et niveau, hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet for efterfølgende at kunne udbredes til alle landets kommuner.

Det er forventningen, at projektet for målgruppen af unge med mild til moderat grad af selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelser skal medvirke til, at de unger oplever:

  • Stabilisering eller reduktion af den selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelsen.
  • Øget trivsel og mestring af hverdagslivet.
  • Et mere positivt selvbillede.
  • Deltagelse i almene fællesskaber som foreningsliv, sociale fællesskaber samt skole, uddannelse og beskæftigelse

Kontaktinformation for yderligere oplysninger:

Formand for Børne- og Ungeudvalget Henrik Nielsen: tlf. 23924979

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Klit: tlf. 24969141

Chef for Familie, Børn og Unge Sigrid Andersen: tlf. 29215539

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen