Tiltag og handleplan skal rette op på plejen på Guderup Plejecenter

Sønderborg Kommune har udført et kvalitetstjek på Guderup Plejecenter efter et par sager med kritik af plejen på plejecenteret. Kvalitetstjekket viser, at der var en række forhold, der ikke var gode nok.

– Kvalitetstjekket viser, at ikke alt har været i orden på Guderup Plejecenter, og det er vi ekstremt kede af. Derfor har vi iværksat forskellige tiltag, og en handleplan er på trapperne. For Sønderborg Kommune vil sikre sig, at alle beboere får en værdig pleje og omsorg på Guderup Plejecenter, siger plejecenterchef Joan Slaikjer Hansen.  

Tirsdag den 30. marts er der indkaldt til et ekstraordinært møde i Social- og Seniorudvalget, hvor handleplanen for Guderup Plejecenter præsenteres for politikerne.
 
Kvalitetstjekket på plejecentret har medført en række konkrete tiltag, som allerede er iværksat:
 

  • en demensvejleder arbejder med i dag- og aftenvagt i afdelingen,
  • alle beboere skal have udarbejdet en sanseprofil, og
  • der er indført nye strukturer for sparring om den enkelte borger
  • der skal ske en generel kompetenceudvikling.
  • der sættes gang i sidemandsoplæring så man får demensuddannelsen i praksis
  • dialogen med og informationen af de pårørende skal have et større fokus, for det skaber tillid og godt samarbejde.

 
Byrådet blev på byrådsmødet onsdag den 24. marts 2021 kort orienteret om sagerne og aktiviteterne, der er sat i værk på Guderup Plejecenter.

– Det seneste års tid har været et helt usædvanligt år på Guderup Plejecenter med Covid-19 pandemien og et smitteudbrud på plejecentret. Det har givet et stort pres – også for personalet – og der har været stor udskiftning blandt medarbejderne. Det har også betydet, at vi har haft alt for mange vikarer ansat, og selv om mange vikarer er dygtige, så er det bedre med fast og uddannet personale, der kender beboerne, pårørende, kolleger og arbejdspladsen. Det er der ved at blive rettet op, og vi har aktuelt haft ansættelsessamtaler mandag og onsdag, og så igen fredag med gode, kvalificerede ansøgere, siger Joan Slaikjer Hansen, der tilføjer, at der grundlæggende er et godt personale på Guderup Plejecenter.  

Møder med pårørende og beboere
For at sikre sig, at der er tale om enkeltstående tilfælde på Guderup Plejecenter, så har kommunen samtidig holdt et ekstraordinært møde med beboer- og pårørenderådet mandag den 22. marts 2021. Derudover har ledelsen påbegyndt individuelle dialogsamtaler med beboere og pårørende, og alle beboere og pårørende inviteres i den kommende tid til at fortælle om deres oplevelser og erfaringer med plejen på plejecenteret samt hvordan pårørende ønsker dialogen og samarbejdet.
 
Også Ældrerådet er blevet orienteret om sagerne på Guderup Plejecenter, og det er sket på et møde mandag den 22. marts 2021.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen