Sundhedsudvalget uddeler tilskud til 43 foreninger

Sønderborg Kommune uddeler i to årlige runder tilskud til støtte af frivilligt, socialt og sundhedsfremmende arbejde, hvilket sker med Servicelovens §18-tilskud. Det er Sundhedsudvalget, der står for uddelingen, og i første runde for 2024 gives der støtte til 43 foreninger med et samlet beløb på 1,4 mio. kr. som 1-årige tilskud. Dertil bevilliges et fast 3-årigt tilskud for perioden 2024-2026 svarende til et samlet beløb på 450.000 kr.
 
Didde Lauritzen, formand for Sundhedsudvalget, er tilfreds med uddelingen.
 
– Jeg er altid glad, når vi kan uddele §18-midler, fordi vi gerne vil hjælpe vores frivillige foreninger i Sønderborg Kommune. For når vi støtter foreningerne, så sikrer vi, at der kommer gode, meningsfyldte aktiviteter inden for sundhed og trivsel, som kommer borgerne til gavn, siger hun. 

Det samme er næstformand for Sundhedsudvalget, Bo Kleis Christensen.
 
– Jeg er meget tilfreds med, at vi i Sønderborg Kommune kan støtte så mange forskellige foreninger, og det er rigtig glædeligt, at så mange foreninger også byder ind på sundhedsfremmende og sociale aktiviteter. Det er med til at skabe ”det gode liv” for borgerne, siger han. 

Der er modtaget 54 ansøgninger om 1-årige tilskud for 2024 og to ansøgninger om et fast årligt tilskud i tre år. Det ansøgte beløb er på i alt 2,125 mio. kr.
 
Ansøgningerne er gennemgået og vurderet med afsæt i følgende:
Foreningens økonomi på ansøgningstidspunktet
Det ansøgte beløbs størrelse i forhold til værdien for målgruppen
Varigheden af det frivillige tilbud
Foreningens faste udgifter til enten husleje eller aflønning af personale
Antal frivillige, som udfører aktiviteten
Antal brugere, som har glæde af det frivillige tilbud.
 
Der er i budget 2024 afsat 2,275 mio. kr. til §18-tilskud til foreninger med frivilligt, socialt- og sundhedsfremmende arbejde. Der resterer 0,875 mio. kr. til anden ansøgningsrunde 2024.
 
Fakta:
Sønderborg Kommune uddeler i to årlige runder tilskud til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde i henhold til servicelovens § 18 om tilskud dels til foreninger, der ansøger om 1-årige tilskud og dels til foreninger, der ansøger om en 3-årig samarbejdsaftale med et fast årligt tilskud. Fordeling af §18-tilskud til støtte af frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde understøtter Byrådets vision 2022 – 2025 i forhold til fokusområdet ”Et godt liv”, hvor der er fokus på at kommunens samarbejde med frivillige foreninger er med til at skabe bedre rammer for det gode liv for borgerne. Ligeledes understøttes frivillighedspolitikken ”Fællesskaber er noget vi skaber sammen” 2020 – 2023 og sundhedspolitikken ”Mod på mere sundhed” 2023 – 2026.
 
Se mere her

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top