Spot på livets muligheder i ny socialpolitik

Spot på livets muligheder i ny socialpolitik

Byrådet har netop godkendt en ny socialpolitik med titlen ”Fælles om et liv med muligheder”. Den sporer udviklingen ind på mere fleksible og individuelle løsninger for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Politikken gælder frem til 2024 og bliver til virkelighed for borgere og medarbejdere i form af handleplaner, der udarbejdes i de kommende måneder.

Sønderborg Kommune ønsker at skabe rammerne for, at alle borgere kan leve et sundt og godt liv. Inden for rammerne kan de fleste selv forme og skabe deres liv, men nogle har brug for støtte til det.
 
– Vi har alle håb, drømme og mål for fremtiden. De er drivkraften, når jeg former mit liv, så det giver mening for mig – ligesom de også er det for andre. Nogle har bare brug for støtte til at udfolde deres mål for fremtiden, og her har vi som kommune pligt til at hjælpe og gøre det på en anerkendende og respektfuld måde – det er dét, politikken handler om. Den nye socialpolitik rummer et stilskifte i retning af mere fleksible og individuelle løsninger. Her ser vi muligheder i form af fx velfærdsteknologi, som gør det muligt for flere at være selvhjulpne i længere tid, siger formand for Social- og Seniorudvalget, Preben Storm, og tilføjer:
– Det har været en rigtig god proces, hvor mange har bidraget med et stort engagement og nogle meget fine høringssvar, som også har sat afgørende præg på politikken.
 
Udvalgets næstformand, Ganeswaran Shanmugaratnam, supplerer:
– Politikken skitserer de værdier og fokusområder, som vi bygger Byrådets vision på. Jeg glæder mig til arbejdet med handleplanerne, hvor vi sammen med borgerne og deres interesseorganisationer opstiller klare handlinger og målbare mål. Det er på den måde, politikken skal leve og give mærkbar værdi for vores borgere, de pårørende og medarbejderne.
 
Socialpolitikken har seks fokusområder: Værdighed, sundhed, beskæftigelse, fællesskaber, fleksibilitet og helhedssyn.
Sundhed er tilføjet i høringsfasen, hvor der kom 17 høringssvar. Et af dem var fra foreningen LEV Sønderborg, som netop efterlyste sundhed med begrundelsen, at ”forskning på området viser, at borgere på det sociale område får mere sygdom, bliver tidligere syge, mærke større konsekvens og dør tidligere”. Flere høringssvar pegede på det vigtige i, at politikken bliver til praksis i form af handleplaner med målbare mål. 
 
FAKTA
Den nye socialpolitik for 2021-2024 har titlen ”Fælles om et liv med muligheder”. Den fortsætter tråden fra den gældende politik, baseret på værdierne dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement.
Politikken er blevet til i en proces med politisk drøftelse, drøftelser og høringer i Handicapråd, Udsatteråd og relevante medarbejderudvalg i forvaltningen Job og Velfærd samt dialogmøder med borgere i værestederne. Den har været i offentlig høring i oktober 2020.
I de kommende måneder udarbejdes handleplaner sammen med relevante aktører.
 

Kontaktinformation:

Preben Storm, formand for Social- og Seniorudvalget, tlf. 27 90 02 10, mail: pst@sonderborg.dk
Helle Schultz, chef for Psykiatri og Handicap, tlf. 27 90 02 46, mail: hsch@sonderborg.dk
 
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen