Sønderborgs borgmester er udpeget til Vækstteam Sydjylland

Vækstteam Sydjylland skal nu i arbejdstøjet for at finde frem til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, som har potentiale til at få Sydjylland styrket ud af COVID-19-krisen og skabe vækst og beskæftigelse i hele landsdelen. Det skal ske under temaet ”Omstilling fra olie til grøn industri”.

Baggrunden for temaet er, at bestyrelsen for det tværkommunale Erhvervshus i Sydjylland tidligere har beskrevet potentialet for at opdyrke et regionalt erhvervsfyrtårn, og det oplæg skal sammen med vækstteamets kommissorium lægges til grund for arbejdet i teamet.

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen er udpeget til Vækstteam Sydjylland sammen med Marita Geinitz, formand for 3F Als, og Kjeld Stærk fra Danfoss.

– Jeg er utrolig glad for, at regeringen har udpeget mig til Vækstteam Sydjylland, og det glæder mig også meget, at Sønderborg-området er så godt repræsenteret i vækstteamet. Samlet set har Sydjylland gode muligheder for at opbygge nye klimavenlige erhvervsfyrtårne, der kan skabe yderligere vækst og udvikling i et område af Danmark, hvor vi har særligt fokus på eksport af energirigtige løsninger. Jeg forventer, at vi kan pege på konkrete initiativer, der har potentiale til at bringe Sydjylland godt ud af coronakrisen med fokus grønne løsninger, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

Sønderborg-området har igennem en længere årrække haft fokus på energioptimering og udnyttelse af ny teknologier. Dette har udviklet verden i en mere grøn retning med bl.a. elektrificering af infrastruktur, bæredygtig industri- og fødevareproduktion suppleret med lokal uddannelse af højspecialiseret arbejdskraft.

Denne udvikling skal ses i sammenhæng med resten af Sydjylland, hvor den grønne omstilling af logistikbranchen udmønter sig konkret i etableringen af Europas største Power-to-x anlæg i Fredericia. Dette suppleres af en accelererende omstilling fra olie til grøn energi, der skal udvikles og supporteres af højt specialiserede virksomheder med udgangspunkt fra Esbjerg Havn.

– Forudsætningen for alle de aktiviteter er, at der er gode uddannelsesmuligheder og adgang til specialiseret arbejdskraft. Så vi vil i vækstteamet komme til at pege på nye uddannelser i Syddanmark, som der er skabt i et offentlig-privat samarbejde bl.a. med Center for Industriel Elektronik på SDU i Sønderborg, mener Erik Lauritzen.

Fakta:
Syv regionale vækstteams skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne, så landet kommer godt igennem coronakrisen.

De regionale vækstteams skal i deres arbejde se på temaer, og for Vækstteam Sydjylland er overskriften: Omstilling fra olie til grøn industri.

Vækstteam Sydjylland består af ni repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommuner og erhvervshusene:

Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune
Kjeld Stærk, bestyrelsesformand i Andersen Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S og Danfoss IX
Marita Geinitz, formand for 3F Als og næstformand i Regionalarbejdsmarkedsråd Sydjylland
Torben Blåholm, direktør for Blåholm A/S og næstformand for Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse
Henrik Dam, rektor for Syddansk Universitet og medlem af Erhvervshus Sydjyllands bestyrelse
Gitte Kirkegaard, adm. dir. og ejer af Logitrans A/S
Dan Holmgaard Rasmussen, afdelingsformand for Dansk Metal Vest
Per Michael Johansen, rektor for Aalborg Universitet
Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune

Vækstteam Sydjylland skal arbejde frem til maj 2021, hvor vækstteamet senest skal indgive sine anbefalinger til regeringen.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen