Sønderborg Kommunes skoler og dagtilbud åbner fra onsdag

På pressemødet lige før påske orienterede Statsministeren om den første, forsigtige fase af en genåbning af Danmark i forbindelse med Corona-pandemien. Genåbning af skoler og dagtilbud er vigtige faktorer i denne første fase, og i alle kommuner arbejdes der på højtryk for at blive klar. I Sønderborg Kommune har Børne- og Uddannelsesudvalget i dag godkendt genåbningsplaner for henholdsvis dagtilbud og skoler/SFO’er.
 
– Vores medarbejdere i både forvaltningen og på de enkelte institutioner gik straks efter meddelelsen fra Statsministeren i gang med at forberede genåbningen, og vi er i Børne- og Uddannelsesudvalget imponerede over og trygge ved den plan, der er foreligger. Planen bygger på de mange erfaringer, vi allerede har fra kommunens arbejde inden for voksenområdet siden 8. marts 2020. Det er vigtigt for os, at både forældre, børn og medarbejdere kan glæde sig til gensyn og genåbning i tryg forvisning om, at vi har taget alle de forholdsregler, som myndighederne har bedt os om, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Claus Klaris.
 
Planen for dagtilbud lyder på, at der som udgangspunkt åbnes på onsdag med en daglig åbningstid fra kl. 8 til 14.30. Enkelte steder kan ikke nå det til onsdag, og her vil forældrene få direkte besked. Hvis der er behov for pasning derudover, vil dette kunne foregå efter de samme kriterier, som der også før påske var gældende for nødpasning. Åbningstiden er tilrettelagt for at sikre, at normeringen tilgodeser det enkelte barn, herunder kontakt til det samme pædagogiske personale.

Skolerne åbner ligeledes på onsdag. Denne dag begynder 4. og 5. årgang. Fra torsdag kan 2. og 3. årgang komme i skole, og fredag kan eleverne i 0. og 1. klasse slutte sig til. Skolerne er åbne for alle klassetrin fra kl. 8 til 14, dog må de mindste hentes af forældrene fra kl. 13.
Nødpasning i SFO kan foregå efter kriterierne, som var gældende før påske.
Fravær registreres på normal vis.

Rengøring er i den kommende tid afgørende. Sønderborg Kommunes Rengøringsenheden har allerede nu øget rengøringsniveauet i forhold til de retningslinjer, der er givet fra Sundhedsstyrelsen.

Førskole gennemføres normalt 1. maj for de børn, der skal i skole. Det justeres indtil videre til 10. maj for at sikre, at børnene ikke skal ind i nye grupper, forholde sig til nye omgivelser og nye rutiner.  
 
Kløver-Skolen og specialklasserækkerne genåbner først fra mandag den 20. april 2020. Her vil der også være nødpasning efter de kriterier, der var gældende før påske. 
 
Nærmere oplysninger vedr. de enkelte skoler og dagtilbud findes på Nembarn, AULA og  Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk
 
– Bag den overordnede godkendelse af genåbningsplanerne ligger en kæmpestor, detaljeret indsats på hver enkelt skole, på hver enkelt institution og hos hver dagplejer for at sikre, at vi kan leve op til de krav, som Sundhedsstyrelsen har stillet som betingelse for, at der kan genåbnes. Det handler om ekstra rengøring, mulighed for at være mest muligt ude og mere plads pr. person, når man er inde. Der er tænkt på alt, men det er en situation, vi aldrig har været i før, så vi er også med på, at forvaltningen undervejs justerer efter behov, siger næstformand i udvalget, Jesper Smaling.
 
I de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen hedder det desuden, at såvel børn som voksne skal blive hjemme, når de er det mindste syge. Det er de praktiserende læger, der i sidste ende afgør, hvem der er i risikogruppen. Det betyder, at der kan opstå behov for at indkalde ekstra personale. Der er oprettet en hotline, hvor lederne allerede fra i morgen kan søge sundhedsfaglig rådgivning. Økonomisk set venter der ud over evt. ekstra lønudgifter en ekstra udgift til rengøring og til transport til specialinstitutioner – i Børne- og Uddannelsesudvalget anslået til mellem 2 og knapt 4 mio. kr.
 
– Der vil være ekstra udgifter forbundet med genåbningen, men den er nødvendig for, at vi igen kan begynde at sætte gang i hjulene i hele samfundet. Vi gør det forsigtigt, kontrolleret og fortsat med god individuel ansvarsbevidsthed, og vi mener, vi med vores genåbningsplaner har lagt et godt fundament ud for vores børn, forældre og medarbejdere, siger Claus Klaris. 
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen