Sønderborg Kommune vil sælge skydebane i Nordborg

Als Flugtskydningsklub kan blive ejer af skydebanen på Færgevej i Nordborg, for Byrådet i Sønderborg Kommune vil sælge den kommunalt ejede skydebane til klubben.
 
Als Flugtskydningsklub har ønsket at købe skydebanen af kommunen, fordi der er kommet et påbud om at forøge støjvoldenes højde, så miljøkravene kan overholdes. Igennem årene har jordvoldene sat sig, og når støjvoldene skal øges i højden, er der behov for at jordvoldene også øges i bredden for at sikre stabile volde. Derfor skal skydebanens areal udvides med ca. 1.000 kvadratmeter af nabojorden, som er i kommunens eje og bortforpagtet som landbrugsjord. 
 
– Als Flugtskydningsklubs udviklingsplaner understøtter Byrådets vision om et stærkt foreningsliv og bæredygtige byer og lokalsamfund, og klubben er – sammen med mange andre klubber og foreninger –  med til at skabe et attraktivt og mangfoldigt bosætningsmiljø på Nordals. For at understøtte udviklingen og sikre at klubben kan overholde miljøkraven, ønsker Byrådet derfor at sælge skydebanen samt den ekstra jord, der kræves, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Skydebaneområdet er på i alt 28.700 kvadratmeter, og dertil kommer cirka 1.000 kvadratmeter ekstra, der skal bruges for at skabe lovlige støjvolde.
 
Sønderborg Kommune skal nu forhandle detaljerne om salget på plads med Als Flugtskydningsklub. Der vil i salgsdokumenterne for arealet dog være et vilkår om, at arealet ikke kan videresælges uden kommunens godkendelse, og med mulighed for tilbageskødning til Sønderborg Kommune uden beregning, såfremt klubben ophører med at eksistere, eller arealet kan godkendes til andre formål.
 
Flugtskydningsklubben afholder selv omkostninger forbundet med salget fx tinglysnings- og landinspektøromkostninger, skødeskrivning med videre.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen