Sønderborg Kommune støtter ny turbådsrute til Flensborg

Initiativet blev taget af et tysk rederi, der har henvendt sig til både Sønderborg Havn og Sønderborg Kommune med et forslag om at etablere en fast turbådsrute mellem de to byer. Det tyske rederi vil stå for driften af ruten, der forventes at sejle to til tre gange dagligt fra midten af marts til slutningen af oktober. Hver tur har en kapacitet på op til 50 passagerer.
 
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst har i enighed godkendt finansieringen af de sikkerhedsmæssige engangsinvesteringer på 45.000 kr. til køb og montering af et overvågningskamera og lovpligtig afspærring i forbindelse med turbådens anløb.
 
– Vi tror på, at færgeforbindelsen vil styrke vores position som en attraktiv turistdestination. Vores mål er at tiltrække både endagsturister og potentielle overnattende gæster, hvilket vil have en positiv indflydelse på og bidrage til at opfylde målene i vores Masterplan for Turisme og Handel, siger Kjeld Stærk formand for udvalget Erhverv og Grøn Vækst. 

Etableringen af turbåden vil støtte op om den nyligt lancerede Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027, hvor en af styrkepositionerne er kyst og vand. Sønderborg Kommune har en unik lang kyststrækning, med en masse uudnyttet potentiale, og det er målet, at den nye turbådsrute skal være med til at styrke kommunens position som en attraktiv kystdestination.
 
Den forventede tilstrømning af turister forventes at bidrage til Sønderborgs mål om at blive en af de fem største turistdestinationer målt på antallet af overnatninger, som angivet i masterplanen.
 
Teknik-, By- og Boligudvalget har sideløbende godkendt finansieringen af de forøgede driftsudgifter på havnen, som vil være forbundet med anløb og afgang af turbåden til og fra Flensborg, der forventes at beløbe sig til mellem 45.000-65.000 kr. årligt. 
 
– Etableringen af turbådsruten understøtter Sønderborg Kommunes overordnede vision om at fremme turismen, skabe liv i byen, stimulere økonomisk vækst og inspirere til bosætning. Ruten mellem Flensborg og Sønderborg, vil være et løft til regionen og give de mange turister fra Flensborg, og andre borgere, der vil nyde den smukke sejltur på Flensborg Fjord, en unik mulighed for at opleve mangfoldigheden, af alt det Sønderborg har at tilbyde, siger Kirsten Bachmann formand for Teknik-, By- og Boligudvalget. 

Der foretages en evaluering af turbådens resultater i forhold til udgifter og indtægter i november 2024.
 

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top