Ny praksis for bevilling af strømper træder i kraft ved årsskiftet

Ankestyrelsen har i juni 2022 offentliggjort en principmeddelelse om ansøgninger til kompressionsstrømper, der fastslår, at hvis kompressionsstrømper har karakter af et behandlingsredskab, kan de ikke bevilges efter reglerne om hjælpemidler.
 
Meldingen fra Ankestyrelsen betyder, at kompressionsstrømper ikke længere bevilges som et hjælpemiddel, hvis det primære formål er at forbedre eller vedligeholde den helbredsmæssige tilstand. 
 
Sønderborg Kommune følger den nye praksis fra den 1. januar 2024.
 
– Det er vigtigt at sige, at dette ikke er en del af besparelserne i Sønderborg Kommune. Den nye praksis er en konsekvens af Ankestyrelsen melding om, at vi i kommunerne ikke kan betragte kompressionsstrømper som et hjælpemiddel, når det vurderes, at det primære formål er at forbedre, vedligeholde eller forhindre forringelse af borgerens aktuelle funktionsniveau. Det vil medføre, at der fremover vil blive bevilliget langt færre strømper fra Sønderborg Kommune, siger Stefan Lydal, formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget. 

Hvis det primære formål er at afhjælpe en varig funktionsnedsættelse, altså gøre en borger i stand til at udføre en aktivitet, kan kompressionsstrømper stadig bevilges som et hjælpemiddel. Men vurderingen er, at det vil ske i forholdsvis få tilfælde.
 
Det er omkring 1300 borgere i Sønderborg Kommune, der rammes af ændringen.
 
Borgere, der bruger kompressionsstrømper og har behov for hjælp til påtagning eller aftagning af strømperne, vil stadigt kunne få hjælp fra hjemme- og sygeplejen.
 
– I Sønderborg Kommune ændrer vi ikke på den hjælp, borgerne kan få fra hjemme- og sygeplejen til at få kompressionsstrømper af og på. Ændringen af praksis vil dog betyde, at langt de fleste borgere selv skal bestille og betale for kompressionsstrømper. Vi har en opmærksomhed på, om nogle borgere derfor vil vælge ikke at benytte kompressionsstrømper, hvilket kan give helbredsmæssige udfordringer, siger næstformanden for Social-, Senior- og Handicapudvalget, Preben Storm. 

Sønderborg Kommune udarbejder en informationspjece til borgerne, og informationen om den nye praksis gives til de borgere, der er direkte berørte.
 
Ældrerådet og Handicaprådet bliver orienteret om den nye praksis, og det samme bliver andre relevante samarbejdspartnere.
 
Fakta:
Ankestyrelsen har i juni 2022 offentliggjort en principmeddelelse om kompressionsstrømper bevilliget efter serviceloven. Principmeddelelsen medfører ændringer i kommunernes hidtidige praksis, så det fremover sjældent vil være mulighed for at bevillige strømper som et hjælpemiddel.
Siden offentliggørelsen af principmeddelelsen har flere samarbejdsudvalg mellem almen praksis, Region Syddanmark og de sydjyske kommuner arbejdet med at udvikle en fælles tilgang til principmeddelelsen. Samarbejdet har ført til udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser, som følger den nye principmeddelelse. Samarbejdsudvalgene opfordrer desuden til lokale dialoger med henblik på at sikre de bedst mulige løsninger for borgerne.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top