Sønderborg Kommune sælger Brorsonsvej 1 og 1a i Sønderborg

Siden Sønderjyllands Kunstskole i 2017 flyttede i nye lokaler på Multikulturhuset, og Misbrugscenter Sønderborg i 2018 flyttede til det tidligere bibliotek på Kongevej, har bygningerne på Brorsonsvej 1 og 1a i Sønderborg stået tomme.
 
Derfor besluttede Økonomiudvalget i juni 2019 at sælge begge ejendomme og anvende indtægten til renovering af Reimers-Skolen, hvor Dagcenter Alleen og flere foreninger holder til, samt etablering af flere parkeringspladser i bymidten.
 
– Det giver rigtig meget mening, at vi hele tiden optimerer på vores ejendomsportefølje. Når vi har bygninger, der ikke kan bruges til kommunale formål længere, så skal vi sælge dem for at skaffe penge til at sætte gang i andre aktiviteter og samtidig give plads til, at private kan udnytte mulighederne. Det ligger i tråd med Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og transformere områder, der i dag ikke tjener deres tiltænkte funktion, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Køberen ønsker at etablere lejligheder i ejendommene. Og da der er tale om historiske bygninger, så vil der blive lavet en bevarende lokalplan, som sikrer bygningernes ydre udtryk.
 
Sønderborg Kommune har i perioden 25. juni 2020 til 15. september 2020 haft Brorsonsvej 1 og 1a i Sønderborg til salg ved offentligt udbud. Der er modtaget bud på de to ejendomme på samlet 3,7 mio. kr.
 
– Vi har besluttet at godkende buddene, da ejendommene har været udbudt to gange i 2020, og antallet af bud i denne omgang er lavere end i sidste budrunde. Udbydes ejendommene igen med nye mindstepriser, der ligger højere end de indkomne bud, er vi bange for, at der kommer lavere bud eller måske slet ingen bud, siger Erik Lauritzen. 

En første budrunde på Brorsonsvej 1 og 1a fandt sted i perioden 20. december 2019 til 20. februar 2020. Men buddene var for lave i forhold til de priser, en ekstern ejendomsmægler i april 2019 havde vurderet ejendommene kunne sælges for. Derfor besluttede Økonomiudvalget at lade budrunden gå om.

Se den originale nyhed fra Sønderborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top